Tungt, rätt och säkert med Helikopter 16

Det är inte bara i gymmet det krävs träning och övning för att lyfta tungt, rätt och säkert. På Helikopterflottiljen i Linköping genomförs just nu utbildning i flygning med yttre last med Helikopter 16. När all materiell är färdiglevererad kommer de nyvunna kunskaperna att kunna nyttjas till att bland annat flyga Helikopter 16 med brandtunna.

Helikopter med en lina under den vari det hänger last.
Det finns flera olika sätt att flyga med hänglast, exempelvis lastnät, lastväska eller som här bara kroka i lasten. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Helikopter på väg att lyfta. Under står en ensam person. Grönt gräs och skog i bakgrunden.
Det krävs precision och ett bra samarbete mellan besättning och markpersonalen för att lösa uppgiften på ett så bra sätt som möjligt. Här krokas dagens övningslast, en betongklump på cirka 900 kg i. Foto: Anna Lindh/Försvarsmakten
Markpersonal håller i vajer som hänger ned från helikoptern.
I övningstruppen ingick även markpersonal. Här gör Jesper Skoog, blivande uppdragsspecialist, en sista kontroll innan helikoptern lyfter. Foto: Fredrik Bärring/Försvarsmakten

Det är piloter, uppdragsspecialister och tekniker i flygtjänst från 2:a helikopterskvadron som går den veckolånga utbildningen. Teori varvas med flygning och övningsmomenten innefattas av bland annat flygning med brandtunna, varierande laster och lastvikter, start och landning samt tecken och signaler. Att flyga med hänglast kräver en viss teknik, en teknik som dessutom skiljer sig åt från helikoptersystem till helikoptersystem.

− Syftet och målsättningen är att besättningarna efter genomförd utbildning på ett säkert sätt kan genomföra transportflygning med yttre last. Yttre last omfattar här flygning med hängande last kopplad i hänglastkrok, säger Klas Johansson, instruktör tillika uppdragsspecialist på Helikopter 16.

Dagens övningsmoment går ut på att besättningen från en hovrande helikopter ska kroka i lasten som består av tunga betongklumpar, sträcka upp lyftstropparna och lyfta rakt upp för att därefter sätta ned lasten en bit bort. I ett skarpt läge kan lasten handla om allt från alltifrån bilar och drivmedelstunnor till granatkastare, elverk och brandslangar.

− Det är roligt att flyga med hänglast. Det krävs att man är lite extra fokuserad och noggrann då man exempelvis inte vill få lasten att pendla. Att ha en förståelse för hur olika vikter och aerodynamiken påverkar flygningen är också viktigt. Som uppdragsspecialist har man vid hänglastflygning ofta uppgiften att med hjälp av ord dirigera piloten rätt, speciellt om man ska sätta ner lasten på en viss specifik plats, säger Klas.