Övervakning av sjöläget - del två, till sjöss

Samtidigt som den stora marinövningen Northern Coasts 2014 pågår i Finland, är korvetterna HMS Stockholm och HMS Malmö sysselsatta på annat håll. Deras uppgift är att bevaka och patrullera den svenska kusten. I samarbete med bland annat sjöövervakningscentralen i land ansvarar man för att de fartyg som rör sig runt våra kuster är identifierade.

HMS Malmö (bilden) och systerfartyget HMS Stockholm är två av stridsfartygen som övervakar det svenska sjöterritoriet..
HMS Malmö (bilden) och systerfartyget HMS Stockholm är två av stridsfartygen som övervakar det svenska sjöterritoriet..
HMS Malmö (bilden) och systerfartyget HMS Stockholm är två av stridsfartygen som övervakar det svenska sjöterritoriet.. Foto: Magnus Jönsson/Försvarsmakten

Så fort ett av marinens fartyg kastar loss, kopplar man via radio upp sig mot sjöövervakningscentralen i land. Man kan då föra över information åt båda håll och fartyget kan snabbt få en aktuell bild på hur läget till sjöss ser ut. Ombord på korvetten pågår en ständig dialog mellan utkiken på bryggan, manöverofficeren som kör fartyget och personalen i stridsledningscentralen (SLC). Från SLC kommunicerar man med land eller andra fartyg genom datatrafik över radio. Johan Ebeling är ytstridsofficer och har sin arbetsplats framför bildskärmarna i stridsledningscentralen.

- Ofta får vi en uppgift av sjöövervakningscentralen att titta närmare på något fartyg. Anledningen till det kan exempelvis vara att fartyget är oidentifierat eller att det uppträtt på ett ovanligt sätt.

Med hjälp av en databas bestående av tusentals fartyg med bild och med olika fakta, kontrolleras att uppgifterna stämmer. Möjligheten finns också att anropa fartyget och ställa frågor om last och vart man är på väg. Även utländska örlogsfartyg upptäcks ibland i närheten av svenskt territorialvatten. Östersjön används både för övningar och för olika provturer av de nio kuststaternas mariner.

Helikopter är ett värdefullt tillskott


En helikopter 15 från helikopterskvadronen i Ronneby bidrar denna dag till sjöövervakningen. En helikopter har många fördelar. Den kan exempelvis snabbt förflytta sig till ett intressant område. En annan fördel är att den med sin avancerade kamera kan följa vad som händer från mycket långt avstånd, ofta utan att det intressanta fartyget upptäcker den.

Sjöövervakning är något som svenska marinen ständigt genomför. Uppgiften delas av så gott som samtliga större stridsfartyg.