Någon att prata med

Själavårdare i Nordic Battlegroup

Det finns många komponenter som måste vara på plats för att genomföra en europeisk beredskap. Personal som officerare och soldater, men även fordon och all annan materiel. Nyligen träffades även Nordic Battlegroups (NBG) fältpastorer och chefer för olika förband i den europeiska snabbinsatsstyrkan, för att diskutera själavård.

Själavårdare och chefer från de olika svenska enheterna i Nordic Battlegroup träffades för att fördjupa sig i EU-styrkans själavård. Foto: Kalle Bendroth

Från och med första januari 2015 ska EU-styrkan, Nordic Battlegroup, stå i beredskap. Cirka 2 400 personer från sju olika länder ingår i styrkan vars sista förberedelser sker under hösten. Några av de som gör sig beredda är EU-styrkans själavårdare.

Jerker Schmidt, fältpastor på NBG:s högkvarter, (F)HQ, menar att arbetet som själavårdare handlar om mycket mer än att vara en religiös företrädare.

 - Själavårdspersonalen är till för alla oavsett tro, men är också någon man ska kunna prata med och känna förtroende för. Vi har även möjlighet att stödja förbanden på olika sätt, så som religiös eller kulturell rådgivning. Vi har erfarenhet av att arbeta med företrädare för andra religioner och kulturer genom våra civila jobb. Det kan i många lägen vara av vikt att medvetandegöra dessa frågor, säger Jerker Schmidt.

Ställföreträdande chef för Nordic Battlegroup, Howard Berney, berättade om sina erfarenheter från internationella insatser.

 - Under en insats, och även inför en insats, är det många som söker sig till religiösa företrädare som inte gör det vanligtvis. Präster och pastorer som på ett effektivt sätt arbetar med själavård kan verkligen bidra och öka skridsvärdet hos trupperna. Detta genom att öka den individuella och kollektiva moralen. Förutom rollen som själavårdare har fältpastorn även en viktig ledarskapsfunktion, säger Howard Berney.

Fältpastor Jerker Schmidt säger att det ställs krav på personlig mognad för anställda i Försvarsmakten, och särskilt i ett insatsförband. Där kan självavårdspersonalen vara ett bra stöd.

 - Även under förberedelserna är det viktigt att känna att det finns någon som man kan diskutera liv och död med. Det här jobbet skiljer sig en del från andra då arbetet i vissa fall kan innebära risktagande. Själavårdarna har även ett ansvar i krisstödet, både mot enheter och mot enskilda, säger Jerker Schmidt och fortsätter,

 - Det är inte bara problemen från arbetsplatsen vi ska hantera, utan det finns även saker hemifrån man kan behöva prata om. Vi finns där för alla, oavsett religion eller var man kommer ifrån.