Garnisonens dag lämnar kasernerna

2014 blir första året när garnisonen i Umeå prövar ett nytt koncept för att informera kring sin verksamhet. Tidigare har allmänheten bjudits in till kasernområdet för att se och möta Försvarsmaktens verksamhet där. Nu råder nya tider och nya tag. Garnisonen lämnar sitt område och möter allmänheten ute på Umeå stad lördagen den 6 september.

Soldat i uniform med automatkarbin.
Hemvärnet kallas också de Nationella skyddsstyrkorna. Soldaterna är helt frivilliga och har engagerat sig i Sveriges försvar utifrån sitt intresse. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Byggnader vid stor vägkorsning.
Infarten till Umeå garnison sett från Vindelvägen. Symbolen för Totalförsvarets skyddscentrum, den gröna draken, är det som de flesta ser när man åker förbi infarten. Kanske inte riktigt alla vet vad den står för då den i många länder är symbol för arbetet inom CBRN-området. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Grå byggnad med bilar parkerade framför.
Västerbottensgruppen är en del av Norrbottens regemente, I 19. Den för gamla I 20:s traditioner vidare. Något som verkligen förpliktigar i den militära historien. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Interiör från förråd med pallar med kläder och utrustning.
Försvarsmaktens logistik, FMLOG, svarar bland annat för att enheterna i Umeå hela tiden har uniformer att använda och materiel för de dagliga övningarna. FMLOG svarar också för IT-stödet till garnisonen. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Interiör från verkstad.
Försvarets materielverk, FMV, har tagit över verkstaden från FMLOG. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
Röda byggnader i tallskog.
Fortifikationsverket, FortV, ser till att Försvarsmakten har ändamålsenliga lokaler. Mer än 40 byggnader och mer än 35.000 kvadratmeters yta för att genomföra verksamheten. Till det kommer ett övnings- och skjutfält som till delar sammanfaller med gamla I 20:s. Ytan där är cirka 2.000 hektar. Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten

– På värnpliktens tid kanske det fungerade att bjuda in anhöriga och allmänhet till vårt område, säger projektledaren Mathias Wallin och fortsätter. Det duger inte idag. Nu är våra soldater anställda och väldigt få, så för att innevånarna i Umeå ska få veta vad vi gör så måste vi komma till dem. Det är ju ändå de som betalar för försvaret så det kan inte vara mer än rätt att de också får veta mer om vad vi gör.

Garnisonens dag

Den 6 september är det alltså dags för årets Garnisonens dag. Regelmässigt så genomförs den alltid den första lördagen i september och så även i år. I det nya konceptet kommer Försvarsmakten att placera utställningsstationer i centrala Umeå, i Rådhusparken och på Renmarkstorget samt på handelsområdena Strömpilen och Ersboda. Dessa kommer att finnas på plats mellan klockan 13.00 och 16.00.

Viktig garnison

Försvarsmaktens garnison i Umeå innebär en viktig verksamhet för den svenska försvarsförmågan. Trots sin relativa litenhet innehar förbanden en central roll för såväl Sveriges försvar som för Västerbotten. I Umeå är cirka 190 personer anställda och verksamhetens budget omfattar drygt 210 miljoner kronor per år. I garnisonen ingår drygt 40 byggnader som tillsammans har cirka 35 000 kvadratmeter lokalyta. Övnings- och skjutfältet omfattar cirka 2 000 hektar och där finns flera anläggningar som är specialkonstruerade för att göra utbildningen inom CBRN bra. Värt att nämna är att många av de försvarsmaktsanställda i Umeå är unga och arbetar som soldater och befäl vid Totalförsvarets skyddscentrum, SkyddC. Till detta kommer Västerbottensbataljonen inom Hemvärnet med drygt 1 000 soldater som är knutna till Umeå garnison genom I 19:s utbildningsgrupp för hemvärn och frivilligförsvar som finns i staden. Garnisonschefen är chefen för Totalförsvarets skyddscentrum.

Proffsiga soldater

På dessa platser kommer allmänheten att kunna möta Umeås och Västerbottens proffsiga soldater genom SkyddC:s fast anställda specialister som jobbar med skydd mot strålning, smitta och gift. Där kommer också att finnas personal ur de nationella skyddsstyrkorna, Hemvärnet, som så ofta har stöttat Västerbotten genom att släcka skogsbränder, skydda mot översvämningar och hitta vilsegångna personer i skogarna. Bland soldaterna finns ett engagemang som inte går att ta miste på. Trots detta har det blivit nödvändigt att stryka deltagande med stridsbåt under denna dag då det i ett sent skede visat sig vara omöjligt att bemanna båten tillräckligt bra.

Skapa sig en uppfattning

Vid utställningsstationerna kommer det att finnas personal för att informera om dagens försvar. Soldater med delar av deras materiel och fordon kommer att finnas på plats. Där kommer också att finnas yrkesinformatörer för att informera om jobbet som soldat i Försvarsmakten. De unga kan på Ersboda provsitta och även provåka bandvagn. Kort sagt ett spännande koncept som det går att följa på SkyddC:s Facebooksida.

Militärmusikdagar

Under fredagen den 5 september och under lördagen den 6 genomför Försvarsutbildarna i Västerbotten tillsammans med Försvarsmakten två militärmusikdagar. På fedagskvällen kommer Hemvärnets musikkår Norrland att marschera från gamla I 20-området till centrala staden för att spela för Umeåborna. Under lördagen kommer The Thistle Pipe Band från Stockholm att ansluta för att spela på handelsområdena Strömpilen och Ersboda. I centrala Umeå kommer Hemvärnets musikkår att underhålla.

Stor konsert

I militärmusikdagarna ingår också Livgardets dragonmusikkår. De ingår i den stora konsert som Försvarsutbildarna genomför i Noliahallen under lördagens kväll. På plats kommer då att vara tre musikkårer med ett stort antal musiker som kommer att ge besökaren en mastig upplevelse att minnas.

Mer information om denna kan fås på: forsvarsutbildarna.se/vasterbotten.