Brigadfältövning med högt i tak

Måndag-torsdag 22-25 september genomförde Tredje brigadstaben fältövning i sydöstra Norrbotten med huvudsyfte att diskutera taktik i den speciella miljö som området erbjuder. I övningen deltog staben samt inbjuden personal ur förband som ingår eller stödjer brigaden.

Brigadchefen Lars Karlsson under diskussion avseende brigadledning med del av fältövningsdeltagarna invid Sangis älv. Foto: Carl-Henrik Melin/Försvarsmakten

Övningen inleddes med föreläsning och förevisning av stridsfordons framkomlighet i aktuell terrängtyp. Med denna kunskap och ett fiktivt scenario i bagaget genomfördes sedan rekognosering kombinerat med diskussioner kring brigadtaktik på plats i området.

Chefen Norrbottensbrigaden, överste Lars Karlsson, hade under övningen tillfälle att lägga sin syn på brigadens strid. Han underströk även hur viktigt det är att vi genomför fältövningar med brigadens förbandschefer där det finns utrymme för både fördjupade diskussioner avseende förbandens taktiska nyttjande samt att bygga relationer mellan brigadens nyckelpersonal både högt och lågt.

Karta