Balkanrykten osanna

Det har under en tid florerat rykten om att det ska ha varit radioaktivitet i marken och i dricksvattnet på några av de platser på Balkan där svensk militär personal tjänstgjorde under 1990-talet. Det påstås också att man har sett en ökad förekomst av cancer hos personal i våra nordiska grannländer som tjänstgjort i dessa områden. Uppgifterna stämmer inte och det finns ingen anledning till oro.

- Vi har varit i kontakt med våra nordiska samarbetspartners för att ta reda på om det finns någon sanningshalt i påståendena. Det finns inget som tyder på att uppgifterna stämmer. Det gäller både ryktena om radioaktivitet i marken och påståendena om en ökad förekomst av cancer hos personal som tjänstgjorde i dessa områden på 1990-talet, säger Anders Stach, chef för Försvarsmaktens veteranenhet. 

Sammanlagt har cirka 21 500 svenskar tjänstgjort i militära insatser på Balkan sedan 1990-talet. Liknande rykten har ända sedan 1990-talet då och då spridits trots att de inte är sanna.

Vetenskapliga studier har gjorts inom ämnet både i våra nordiska grannländer och på Försvarets forskningsinstitut, FOI. FOI har i en studie undersökt förekomsten av uran i urinen hos militär personal som tjänstgjort på Balkan då förhöjda halter kan vara ett tecken på att man utsatts för radioaktivitet. Resultatet jämfördes sedan med det hos en grupp som inte tjänstgjort på Balkan. Det visade sig att förekomsten av uran till och med var lägre hos den grupp som tjänstgjort på Balkan än hos den grupp som inte gjort det.

- Det finns i dagsläget ingen anledning för dig som arbetar eller har arbetat för Försvarsmakten på Balkan att vidta några särskilda åtgärder. Vi fortsätter givetvis att följa utvecklingen och jag vill betona att det inte finns någon anledning till oro. Men, om du känner dig sjuk ska du naturligtvis konsultera sjukvården på vanligt sätt för att få dina problem utredda och diagnostiserade, säger Anders Stach.  

Beställ rapporten från FOI här.