Avtal om värdlandsstöd undertecknat

Vid toppmötet i Newport i Storbritannien undertecknade på torsdagen överbefälhavaren Sverker Göranson det så kallade ”värdlandsstödavtalet” med Nato. Samtidig skrev Finland under sitt avtal och det innebär nu ökade möjligheter för samarbete mellan de bägge länderna och Nato.

On September 4th, 2014, General Jarmo Lindberg (left), Finish Chief of Defense, General Phil Breedlove (center), Supreme Allied Commander Europe, and General Sverker Göranson, Sweddish Chief of Defense, sign a Host Nation Support Agreement during the NATO Summit 2014 at Newport, The Wales, United Kingdom. This agreement is made to facilitate and officialize the presence of NATO troops during any type of missions on the host nation land.
(NATO photo by Edouard Bocquet)
On September 4th, 2014, General Jarmo Lindberg (left), Finish Chief of Defense, General Phil Breedlove (center), Supreme Allied Commander Europe, and General Sverker Göranson, Sweddish Chief of Defense, sign a Host Nation Support Agreement during the NATO Summit 2014 at Newport, The Wales, United Kingdom. This agreement is made to facilitate and officialize the presence of NATO troops during any type of missions on the host nation land.
(NATO photo by Edouard Bocquet)
Finlands försvarschef, general Jarmo Lindberg, Natos befälhavare i Europa, general Phil Breedlove och Sveriges överbefälhavare, general Sverker Göranson skriver under överenskommelsen. Foto: Edouard Bocquet/Nato

− Försvarsmakten ska enligt gällande försvarsbeslut kunna lösa uppgifter ensamma eller tillsammans med andra. Detta följer av Sveriges säkerhetspolitiska inriktning. Då gäller det att vi också bäddar för det. Värdlandsavtalet ser jag som ett sätt att underlätta vardagen, framförallt kopplat till övningsverksamheten. Vi genomför redan nu väldigt många övningar med Nato och med dagens avtal förbättrar och förenklar vi de praktiska och legala förutsättningarna för denna verksamhet, säger Sverker Göranson.

Ett avtal om värdlandsstöd med Nato kan användas över hela skalan av situationer från fred, kriser till krig. Avtalet bygger på frivillighet mellan parterna och blir endast tillämpligt i de fall Nato genomför verksamhet i Sverige på inbjudan av Sverige som värdnation.

Nu vidtar ett omfattande arbete på teknisk och praktisk nivå om den konkreta tillämpningen av det nu undertecknade ramavtalet och det ska dessutom föreläggas riksdagen innan det kan träda i kraft.