Traditionellt besök med långsiktig målsättning

Nytillträdde kommendören för finska försvarsmakten general Jarmo Lindberg följde traditionen och besökte Sverige som första land.
– Det var ett bilateralt besök mellan två nordiska länder som har ett mycket gott försvarsutbyte på alla nivåer, säger Peter Fredriksson, chef för internationella relationer i Försvarsmakten.

ÖB Sverker Göranson välkomnar sin nytillträdde finske kollega, general Jarmo Lindberg på Arlanda. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten

Under det två dagar långa besöket skedde överläggningar mellan ÖB Sverker Göranson och dennes finska motsvarighet, general Lindberg men en kort testtur av Stridsbåt 90 och en middag på Karlberg hanns med.

– Man kan konstatera att det råder ett mycket gott förhållande mellan länderna försvarspolitiskt. En del av det nordiska försvarssamarbetet är det finsk-svenska försvarssamarbetet, säger Peter Fredriksson och pekar på att Finland och Sverige redan har officerare i varandras staber och förband. Dessutom övar flera förband tillsammans, till exempel Amfibieregementet och Nylands brigad.

– Vi fördjupar samarbetet inom alla stridskraftsgrenar gällande såväl utbildning, övning, utveckling och insatser. Vi samarbetar också i internationella insatser, både FN-, EU- och Nato-ledda. Dessutom är båda länderna nu delaktiga i NRF (Nato Response Force).

Även idrott diskuterades under mötet och båda länderna framhöll sin förträfflighet i hockeyrinken, sportsliga bataljer som följs mycket noga av båda försvarscheferna

– Det råder en öppenhjärtlig, mycket god och rättfram stämning där vi båda vill se långsiktiga samarbetsformer för våra försvarsmakter, säger Peter Fredriksson.