Försvarsmakten på plats i Almedalen

Det är viktigt att samtalen och debatten om Försvarsmaktens roll och uppgifter hålls levande. Därför deltar Försvarsmakten i Almedalsveckan i Visby.

Flera seminarier belyser situationen för veteraner. Överbefälhavaren Sverker Göranson samtalar med anhöriga till en veteran, efter ett seminarium om läget i Afghanistan. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Försvarsmakten är en av medarrangörerna på Säkerhetspolitiskt sommartorg. På bilden Sofia Tuvestad, Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och Karin Wall Härdfeldt, Amnesty. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Under Almedalsveckan ligger Försvarsmaktens fartyg HMS Carlskrona i Visby hamn. Allmänheten är välkommen att besöka fartyget onsdag och torsdag kl 13-16. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Några av seminarierna sker på Försvarspolitisk arena.
Några av seminarierna sker på Försvarspolitisk arena. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
Under Almedalsveckan sjuder Visby av liv. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten

Under veckan arrangerar Försvarsmakten fem egna seminarier och deltar på ytterligare närmare tjugo. De flesta seminarierna hålls på Säkerhetspolitiskt sommartorg - ett forum för säkerhetspolitiska diskussioner under Almedalsveckan, där Försvarsmakten samverkar med flera andra myndigheter och organisationer. Försvarsmakten arrangerar och deltar också i seminarier på Försvarspolitisk arena.

- Den allra viktigaste anledningen till att vi deltar, är att bidra till en aktiv försvarsdebatt där vi är med för att svara på fackfrågorna. Vi måste beskriva både de militära uppgifterna och det militära resultatet, men också vara tydliga med vad som inte är vår uppgift, vad som andra aktörer ansvarar för, säger överbefälhavaren Sverker Göranson.

Läs mer om de seminarier som arrangeras under veckan:

Säkerhetspolitiskt sommartorg
Försvarspolitisk arena