Tillbaka på Malmen - Peder Söderström som flottiljchef för Helikopterflottiljen

Helikopterflottiljen fick på Valborgsmässoafton en ny flottiljchef när överste Peder Söderström tog över efter överste Magnus Westerlund som lett flottiljen de senaste fem åren. Peder Söderström kommer närmast från en stabsbefattning på ISAF Regional Command North i Afghanistan och var dessförinnan chef för Helikopterbataljonen.

Överste Peders Söderström, mitten, inspekterar Helikopterbataljonen tillsammans med Bataljonschef överste Ulf Landgren Foto: Lasse Jansson

Den nya Flottiljchefen började med att tacka sin företrädare och påminna om hur mycket som hänt på flottiljen de senaste åren.

- Vi har sedan 2009 näst intill omsatt alla äldre helikoptersystem och infört tre nya system genom driftssättning av helikopter 14, 15 och 16.

Han fortsatte med att påminna om de internationella insatser som skett med helikoptrar, två olika insatser utanför Afrikas kust och ambulanshelikoptrarna som verkat i Afghanistan under mer än tre års tid. Han glömde heller inte de två hemvärnsförband, trettionde och trettioförsta hemvärnsbataljonerna som lyder under Helikopterflottiljen och är så viktiga för Östergötland. Vad stundar då i framtiden?

- Det finns flera viktiga uppgifter att fokusera på framöver. Snart påbörjas hemtagningen av helikopter 16-enheten från Afghanistan. Samtidigt så förbereder vi beredskapen för EU:s Battle Group 2015. Under nästa kvartal påbörjas för oss ett nytt uppdrag att ge stöd till polisen i form av helikoptertransport av polisenhet vid särskilda händelser.

Peder Söderström började sin karriär inom Försvarsmakten som Viggen-pilot på Jämtlands Flygflottilj. Han hann också med att skola in sig på JAS 39 Gripen under en tid på FMV Test och Evaluering i Linköping. Det var så han kom till Malmen för första gången för att 2010 bli ställföreträdande chef på Helikopterflottiljen. När nu Magnus Westerlund går vidare i sin karriär till en tjänst som Svensk Försvarsattaché i Paris tar överste Söderström över förbandet, med ett löfte till sina medarbetare;

- Min dörr står alltid öppen och ingen ska behöva känna ångest eller dåligt samvete för att komma förbi och lyfta en fråga, positiv eller negativ.