Nästan en vanlig dag på jobbet för Transportkontoret

Försvarsmakten har i uppdrag från regeringen, fått uppgiften att stödja Estland med flygtransporter i samband med deras deltagande i EU operationen i Centralafrikanska republiken (CAR). Uppgiften hanteras av Försvarsmaktens Transportkontor som finns i FMLOG. Här kommer en berättelse därifrån hur planeringen av stödet gick till.

Lossning i Bangui, huvudstad i Centralafrikanska republiken.
Lossning i Bangui, huvudstad i Centralafrikanska republiken. Foto: Henri Pagot

Försvarsmakten har i uppdrag från regeringen, fått uppgiften att stödja Estland med flygtransporter i samband med deras deltagande i EU operationen i Centralafrikanska republiken (CAR). Den organisation som praktiskt hanterar detta är Försvarsmaktens Transportkontor som finns i FMLOG. Här kommer en berättelse därifrån hur planeringen av stödet gick till.

Arbetet med att planera stödet med flygtransporter till CAR har pågått sedan januari. Tre gånger har allt varit klart men i sista minuten har flygningarna ställts in av olika anledningar.

Den 16 april var det dags igen, Estland kontaktade Transportkontoret och meddelade att de skulle genomföra transporten 6- 8 maj. Snabba ryck, eftersom påsken stod för dörren. Det första som genomfördes var en beställning av flygtransport från det internationella samarbetet Strategic Airlift Capability (SAC), där Sverige är en av deltagande nationer. Vi fick snabbt svar att det var genomförbart den aktuella tiden. Nu var det tillbaka till Estland som snabbt måste ta fram lastlistor och lista på vilket farligt gods som skulle med. Så fort esterna var klara med detta, var det att vidarbefordra underlaget till Heavy Airlift Wing (HAW) flottiljen.

Bråttom med tillstånd

Det var bråttom därför att när man ska flyga över ett land behövs ett diplomatiskt tillstånd och för att få tillståndet måste man ange var och när man flyger samt last och om lasten innehåller farligt gods. Ledtiden för att få tillstånd för en flygning med farligt gods är upptill tre veckor.

Som planerare av transporter så blir man snabbt varse att allt kan hända och också oftast händer. Så när det nu blev ett tekniskt fel på flygplanet, så var det bara att senarelägga uppdraget 24 timmar.

Flygningen startade från Estland fredagen den 9 maj. Flygningen gick via Ungern, som behövde få ner materiel, till CAR där planet skulle landa på eftermiddagen. Trots att flygplatsen är öppen dygnet om, bör man landa när det är ljust. Anledningen till detta är att flyktingarna som finns i området brukar använda bansystemet som sovplats.

Mer uppgifter

Utöver denna uppgift, så har regeringen nyligen gett Försvarsmakten uppgiften att stödja EU:s operation i CAR med flygtransporter. Även denna uppgift handläggs av Transportkontoret. De länder som vi inledningsvis kommer att stödja är Frankrike, Georgien och Finland. För denna uppgift kommer vi att använda transportplan och dessutom chartrade passagerarflygplan.