Flygstridsledaren och piloten -en kombination för att vinna luftstriden

De två JAS Gripen flygplanen i roten Dalton 43/44 ligger i beredskapsläge norr om Öland. Flera spelade fientliga flygplan, eller ”grupper” som vi benämner dem, har samlats över Gotland.

Foto: Mårten Niclasson/Försvarsmakten

Väster om mina flygplan ligger ASC 890, vårt flygande spaningsradarflygplan i patrullbana och hjälper till med radarunderlag där de markbaserade radarstationerna för tillfället har begränsad täckning på grund av störning. Söder Öland håller min kollega i roten Aquila 71/72.

Jag läser picture till mina flygförare, det innebär bland annat att jag berättar var de fientliga befinner sig geografiskt, vilken formation de har och hur de uppträder just nu. Dalton 43 låser med sin flygplansradar på en av grupperna som anflyger och ber mig om en avsikt.

Från högre chef har vi i detta skede förhållningsorder att agera defensivt och spara på resurser för att hålla en längre uthållighet, så jag svarar flygföraren att stanna i beredskapsläget men hålla uppsikt över gruppen. Efter en kort stund vänder gruppen bort och så håller det på ett tag.

Nu händer något!

Ett fientligt flyg som vår luftbevakning identifierat som störningsflygplan börja fälla remstråk söder om Gotland. En metod där man sprider ut små tunna remsor av metall som reflekteras av våra radarsignaler i syfte att försvåra för våra radarstationer att se vad som finns i luften.

Flera fientliga grupper flyger längs med remstråken mot södra Öland. Det ser ut som inledningen av ett anfall, men det är endast fientligt jaktflyg som syns till. Attackflyget kan ha gömt sig i remstråken, eller är det en krigslist och attacken är någon helt annanstans?

Roten Gator 11/12 som stått i högsta beredskap på Ronneby får startorder för att förstärka luftförsvaret. Jag hör hur roten ropar upp på check-in-kanalen på radion där jag tar emot dem och ger dem övningsteknisk information så som vilket luftområde de får flyga i, vilken tryckreferens för höjdmätning som gäller, referenspunkt på kartan med mera. Därefter beordrar jag dem att byta till min taktiska radiokanal.

Väl på kanal får de en snabb luftlägesorientering om fientligt och eget flyg i luften samt pågående verksamhet.

Nu hör jag en blandning av brus, musik och nyhetsuppläsningar på kanalen, fienden har pejlat in vår radiofrekvens och börjat radiostöra den. Jag bedömer att jag inte behöver byta kanal då vi även använder den taktiska datalänken Länk-16, vilken gör att vi ”tyst” kan utbyta information med flygförarna.

Genom ett par knapptryckningar pekar jag ut en punkt på kartan för roten och beordrar dem att inta beredskapsläge för att möta den annalkande fienden.

Samarbete i stridsledningscentralen

Jag delar upp luftrummet med min kollega i olika höjder för mina och hans flygplan för att de ska hållas separerade och undvika kollision. Genom korta sändningsföljder och radiodisciplin beordrar jag min rote, trots störning, till sina separerade höjder. Roten Dalton 43/44 ligger kvar i norr för flankskydd och handlingsfrihet, beredda att ingripa på order.

Fienden närmar sig och med min kollega börjar vi fördela de fientliga målen mellan oss. Från högre ledning kommer inriktningen att bekämpning av fientlig attack har högsta prioritet. Genom att observera de fientliga flygplanens uppträdande och med hjälp av andra sensorer kan vi identifiera attackflygplanen. Vi gör upp en plan för att hålla fiendens jaktflygplan uppbundna och hur vi skall nedkämpa attackflygplanen.

Fienden bekämpad

Vid rätt tillfälle ger vi våra piloter order till motanfall och pekar ut deras mål via talradio och datalänk. De orienteras kontinuerligt om fienden via picture-läsning och erhåller jaktvarning ifall de blir direkt hotade av ett fientligt flygplan.

Vi är med i striden och hjälper piloterna taktiskt att komma åt attacken utan att själva bli bekämpade. Gator 12 anmäler ”fox 3” vilket innebär att han har skjutet en aktiv radarjaktrobot. Efter en stund hör jag ”timeout” från samma pilot. Nu har roboten nått änden på sin bana, men var det träff?

Gruppen han sköt på tappar höjd och försvinner slutligen från min radarbild. ”Group faded” svarar jag och anmäler till chefen att vi har bekämpat ytterligare en motståndare.

Läs mer om hur ett flyguppdrag kan se ut från pilotens sida på Flygvapenbloggen.