Äntligen hemma

Nu är samtliga svenska ambulanshelikoptrar hemma från Afghanistan. Klockan 04:05 i morse stod den sista åter på svensk mark. Nu återstår bara ett 20-tal personer som är kvar på Camp Marmal i ytterligare några dagar för att packa den sista transporten med materiel.

I C 17-planets inre står en av helikoptrarna väl fastsurrad för den långa flygfärden från Afghanistan.
En C 17 rymmer två helikoptrar och fyra pallar materiel, och allt står väl surrat under flygturen hem. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Bataljonschefen överste Ulf Landgren och skvadronschefen överstelöjtnant Lars Eklind fanns på plats för att hälsa personalen välkomna hem.
Bataljonschefen överste Ulf Landgren och skvadronschefen överstelöjtnant Lars Eklind fanns på plats för att hälsa personalen välkomna hem. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

I mer än tre år har Sverige haft ambulanshelikoptrar stationerade i Afghanistan. Under det sista dryga året har det rört sig om fyra stycken helikopter 16 Black Hawk och en enhet, SAE ISAF UH-60, på cirka 40 personer åt gången. Totalt har det rör sig om cirka 300 personer som arbetat i helikopterenheterna i Afghanistan.

För en vecka sedan avslutade Helikopterflottiljen beredskapen i norra Afghanistan och helikoptrarna kunde förberedas för hemtransport. Natten till måndagen landade de första två på Malmen i Linköping i ett C 17 transportflygplan från Heavy Air Lift. Natten till onsdagen kom de sista två, tillsammans med sex personer ur helikopterenheten. Merparten av personalen är därmed hemma i Sverige igen. Återstår 14 personer som tillsammans med en mindre avvecklingsenhet packar det som finns kvar och montera ner kommunikationsnäten för att hinna med en sista transport om några dagar.

Helikoptrarna, tillsamma med lådor och annat som är gjort av trä, får nu stå i karantän i en månad. Därefter görs underhåll på helikoptrarna och den sista sanden, som inte hittades vid rengöringen i Afghanistan, tas bort.