Skarp sökinsats avslutade Cold Response

Det blev bara kortare återhämtning för Arméns jägarbataljons bergspluton efter övning Cold Response innan det var dags att ge sig ut igen. En lavin hade gått vid Riksgränsen.

Foto: Arméns jägarbataljon

Jägarbataljonens bergspluton hade bara varit på främre operationsbasen några timmar efter att ha kommit tillbaka från Nordnorge och övning Cold Response 2014 då nästa uppdrag kom. Och den här gången var det skarpt läge. En lavin hade gått på Nordalsfjället vid Riksgränsen utanför det pistade skidområdet. En person hade hittats oskadd, men man visste inte hur många som befann sig i området och ett antal personer var saknade. En dryg timme efter att polisen kontaktat Försvarsmakten var jägarbataljonens personal redo att åka till Riksgränsen för att hjälpa till.

Delar av norska skredgruppen med bergsguide från Markstridsskolan var redan tidigt på plats i området. De stöttade räddningsorganisationen med bland annat sprängning för att inte fler laviner skulle gå i området. Utöver dessa fanns alpina gruppen från Kiruna i området och ledde arbetet tillsammans med norska civilförsvaret, fjällräddare och frivilliga. Jägarbataljonen löste efterhand av styrkan och ledde arbetet tillsammans med polisens insatschef.

Självkart att ställa upp

– Att tacka ja när polisen och samhället behöver oss är en självklarhet särskilt när det kan vara liv som står på spel. Även om personalen i det här fallet precis kommit tillbaka efter tio dagar i fält i den speciella miljö vi opererar i, säger chefen för jägarbataljonen, överstelöjtnant Urban Edlund.

Den här gången kunde söket lyckligtvis blåsas av kring midnatt på söndagen. Då hade inga personer hittats och ingen var längre saknad.

– Det är givetvis skönt att ingen kom till skada eller förolyckades. Man är alltid beredd på det värsta. Det är sådant här vi tränar för. Det gör mig trygg, både som medborgare och chef för Arméns jägarbataljon, att veta att vi har kompetensen att hantera sådana här och liknande situationer, avslutar Urban Edlund.

Karta