Vinterstrid för danska soldater

– Nordiskt samarbete i praktiken

Övning Vintersol har inte bara varit en förberedelse för de svenska förbanden som ska delta i Cold Response. Det har också varit en övning med inslag av nordiskt samarbete i praktiken. Två plutoner från pansarbataljonen vid Jydske dragonregementet i Holstebro i Danmark har också varit med i Vintersol.
– Det har varit en bra övning för oss, allt runt omkring har fungerat perfekt så vi har fått mycket tid på övningsfältet, säger överstelöjtnant Peter Nielsen, bataljonschef.

Kapten Jonas Malmquist, Försvarsmaktens vinterenhet, håller genomgång inför stridskjutningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Gruppchefen ger order till sina soldater. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Att ta sig fram i midjedjup snö är inte det lättaste. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Gruppens kulspruteskytt. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Fienden i sikte, eld! Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Nick Nygaard, soldat och sjukvårdare på pansarskytteplutonen, spänner fast skidorna inför stridskjutningen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Överstelöjtnant Peter Nielsen, chef för pansarbataljonen vid Jydske dragonregementet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
En av grupperna på väg tillbaka för utvärdering. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Major Henrik Elming, Försvarsmaktens vinterenhet, i samtal med chefen för utbildningsavdelning vid produktionsledningen, överste Lars Hammarlund, som besökte övningarna på Kusträsk skjutfält under onsdagen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Pansarbataljonen vid Jydske dragonregementet inledde för ett drygt år sedan ett samarbete med pansarbataljonen på I 19. Det började med att danska officerare besökte Boden delgav sina erfarenheter om hur de deltagit med stridsvagnar i Afghanistan. Under fjolåret deltog två stridsvagnsgrupper från I 19 i Dragonregementets stridsvagnsmästerskap. Och nu fortsatte alltså samarbetet med att danskarna deltog i övning Vintersol.
– För oss har strid och uppträdande i subarktisk miljö blivit högre prioriterat så vårt samarbete med I 19 är viktigt. Vi har deltagit med totalt 63 soldater och officerare fördelade på en pansarskyttepluton och en stridsvagnspluton, dessutom har en grupp prickskyttar varit med och övat i vintermiljö, berättar Peter Nielsen.

Väl omhändertagna

Övningen inleddes med att soldater och officerare fick den teknik- och säkerhetsutbildning på stridsfordon och stridsvagnar som krävs för att de ska få använda fordonen. Danmark har också stridsfordon 90 och stridsvagn Leopard men med lite annorlunda utförande.
Under Vintersol har sedan pansarskytteplutonen och stridsvagnsplutonen ingått som enheter i den svenska mekaniserade bataljonen.
– Vi är mycket nöjda, den plan som min ställförträdande bataljonschef gjorde här i Boden har fungerat till punkt och pricka. Personalen här på I 19 har hjälpt oss på bästa sätt och sett till att våra övningsmoment har blivit så bra som möjligt. Logistik och praktiska detaljer som lån av utrustning, utspisning av mat har fungerat jättebra, det är sådant som lägger grunden för att vi ska få ut så mycket som möjligt av vårt deltagande, säger Peter Nielsen.

Vinterstrid i midjedjup snö

Under onsdagen fortsatte de danska soldaterna med grundläggande strid i vintermiljö med hjälp av instruktörer ur Försvarsmaktens vinterenhet.
– Det här är nyttiga övningar för oss, det har ju inte varit så kallt men det här snödjupet ger oss verkligen utmaningar, det är förhållanden som vi inte kan träna i normalt, säger Nick Nygaard, soldat och sjukvårdare på pansarskytteplutonen.

Fortsatt samarbete

Bataljonschefen Peter Nielsen ser fram emot ett fortsatt gott samarbete.
– Jag tror att samarbetet kan fortsätta på samma fina nivå. Min brigadchef besökte oss här i Boden under ett dygn i början av denna vecka och han meddelade mig att Vintersol 2015 redan är inlagt i vår övningsplan. Det är bara ett problem, det blir svårt för oss att bräcka den här servicenivån när vi ska bjuda in I 19:s personal till oss, avslutar bataljonschefen Peter Nielsen.

Karta