Lockande uniformsyrken

Torsdagen den 17 oktober arrangerades en Uniformsmässa på Coop Norrbotten Arena i Luleå. Arrangemanget hade initierats av Försvarsmakten i samarbete med Arbetsförmedlingen för att ge ungdomar information om möjligheterna till utbildning och jobb inom till exempel Försvarsmakten, Räddningstjänsten eller Kriminalvården.

Oliver Eriksson och Niklas Tärnström hoppas att de får göra GMU i Norrbotten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Louise Ekbom-Isaksson, rekryteringskoordinator vid I 19 och initiativtagare till uniformsmässan. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Artillerregementet visade upp eldlednings- och observationsinstrumentet, EOI. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Tekniktävling. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

– Vi vill ge arbetssökande ungdomar chansen att få veta mer om möjligheterna till ett jobb i uniform, arbetsförmedlingen har kallat ungdomar som är i program eller är nyinskrivna som arbetslösa. Dessutom har 700 ungdomar i Norr- och Västerbotten bjudits in till mässan, berättar Louise Ekbom-Isaksson, rekryteringskoordinator vid I 19 och projektledare för uniformsmässan.

Försvarsmakten fanns på plats med rekryteringspersonal från de tre förbanden i Norrbotten, Norrbottens flygflottilj, Artilleriregementet och Norrbottens regemente med pansarbataljonen i Boden, jägarbataljonen i Arvidsjaur och hemvärnsförbanden i länet. Utanför Coop Norrbotten Arena kunde besökarna titta närmare utrustning och fordon från Försvarsmakten.

Niklas Tärnström, Arvidsjaur och Oliver Eriksson, Skellefteå, var två av de som besökte mässan för att få information om olika uniformsyrken.
– Jag har skickat in intresseanmälan för att göra grundläggande militär utbildning, GMU, jag har redan körkort för lastbil med släp så jag är intresserad av alla typer av förare ni behöver i Försvaret, sa Niklas Tärnström.
Oliver Eriksson hade kommit lite längre, han hade redan fått kallelse för att göra den så kallade antagningsprövningen den 25 november.

Intresseanmälan, rekryttest och antagningsprövning

När man söker GMU är det första steget att fylla i och skicka in sina uppgifter till rekryteringsmyndigheten. Därefter skickas en personlig kod per post, som man behöver för den fortsatta ansökan.

I nästa steg får man göra den så kallade ”Rekryttesten” där man får svara på ett antal webb-baserade frågor. Går man vidare efter den får man göra en antagningsprövning och blir man därefter antagen kommer man att bli erbjuden en utbildningsplats som baseras på intressen och resultatet av antagningsprövningen.
– Vi hoppas att vi kommer in och får göra GMU:n vid något av förbanden här i Norrbotten, det skulle vara perfekt, sa Niklas och Oliver och fortsatte att titta närmare på Försvarsmaktens utrustning och fordon som stod uppställda på mässområdet.

Tävlingar, tester och förevisningar

Under dagen fick besökarna bland mycket annat vara med i olika tävlingar, göra jägartestet, titta närmare på stridsfordon och utryckningsfordon och se uppvisningar av med hundförare.

–  Det känns positivt, arbetsförmedlingen hade registrerat närmare 200 besökare redan efter en dryg timme och det är många av dem som skickat in intresseanmälan för GMU, säger Louise Ekbom-Isaksson.

Redan på tisdag den 22 oktober finns det fler möjligheter att möta Försvarsmakten i Norrbotten, då arrangeras ytterligare en mässa på Coop Norrbotten Arena, det är mässan ”Rekrytera flera” som riktar sig mot arbetsslösa som söker jobb eller de som har jobb och har funderat på att byta.
– Då finns vi på plats här igen och berättar mer om vägen in för att bli heltids-eller deltidsanställd i Försvarsmakten, avslutar Louise Ekbom-Isaksson.