”En vinn-vinnsituation”

Under helgen 27-29 september arrangerades mässan Load Up North för första gången. I samband med mässan undertecknade Försvarsmakten och Cliffton Mining en avsiktsförklaring gällande ett samarbete om personalförsörjningen vad gäller deltidsanställda soldater.
– Det är en ”vinn-vinnsituation”. Försvaret får behålla soldaterna hela anställningstiden och företaget har möjlighet att rekrytera soldater som chaufförer både under och efter anställningstidens slut, sa Peter Bohm, Cliffton och Olof Granander, garnisonschef och regementschef I 19.

”Jag tror att företagen tjänar på att anställa en soldat med god fysisk status och sunda värderingar”, sa Mikael Isaksson, deltidsanställd soldat vid I 19. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Tommy Henriksson, ställföreträdande chef F 21, Anders Callert, chef A 9, Peter Bohm, Cliffton och Olof Granander, chef I 19, skriver på avsiktsförklaringen. "Vi tror det är en vinn-vinnsituation för alla inblandade", sa Olof Granander. Foto: Anna-Lena Hesse/Försvarsmakten
”Jag ser det här som en ypperlig möjlighet att kunna rekrytera lastbilschaufförer som dessutom har bra värderingar i grund och botten, jag tror att båda partner kommer att ha stor nytta av samarbetet”, sa Peter Bohm, arbetsledare på Cliffton Mining när han skrev under avsiktsförklaringen, till vänster Anders Callert, regementschef A 9. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

Det var alltså första gången som mässan arrangerades. Load Up North presenteras som den kompletta mässan för entreprenadmaskiner, transport och rekrytering. På mässområdet i och omkring Boden Arena fanns mängder av entreprenadmaskiner som besökarna både kunde titta närmare på och provköra. Arrangörerna hade varit tvungna att utöka utställningsytan utomhus två gånger för att rymma allt.

Seminarium
Under fredagen anordnade Försvarsmakten tillsammans med mässarrangören ett seminarium som handlade om rekrytering. Då undertecknade regementscheferna på A 9, I 19 och F 21 den gemensamma avsiktsförklaringen tillsammans med Peter Bohm, från Cliffton Minning malmtransporter. Frågorna på seminariet handlade om hur civila arbetsgivare ser på att anställa deltidsanställda soldater. Inte minst hur samarbetet mellan Försvarsmakten och Cliffton kan gå vidare efter avsiktsförklaringen. Vinsten av ett samarbete blir att båda parter kan klara personalförsörjningen bättre.

Exakt hur avtalet ska se ut och vem som ska stå för de olika kostnaderna är inte bestämt i nuläget. Men det man kan säga redan nu är att framtidsplanerna mellan Försvarsmakten och Cliffton Mining Malmtransporter handlar om att kunna nyttja varandras kompetenser och öppna nya dörrar för personalen.

Bra chaufförer med rätt värderingar
– Jag tycker om försvarets grundvärderingar när soldaterna anställs. Vi vill också ha chaufförer som har en bra attityd och vill förkovra sig. De får ju också bra maskinutbildning i Försvarsmakten. Hos oss går bilarna dygnet runt och vi kommer att behöva anställa många chaufförer de närmaste åren. Idag har vi 86 lastbilschaufförer och när vi är inne i full produktion år 2015 så är vi i behov av runt 250 chaufförer. Den stora vinsten med det här samarbetet blir att vi kan rekrytera bra chaufförer från Försvarsmakten med rätt värderingar, sa Peter Bohm.

– Jag tror definitivt på det här, Försvarsmakten får lättare att behålla sin personal hela avtalsperioden vid ett eventuellt samarbete om de har något i det civila som väntar. Då blir det lättare att få de som slutar som heltidstjänstgörande att ha ett fortsatt engagemang på deltid, sa Anders Callert, chef Artilleriregementet.

Mikael Isaksson är deltidsanställd soldat vid I 19 och gillar också det samarbete som nu inletts.

– Jag tror att företagen tjänar på att anställa en soldat med god fysisk status och sunda värderingar. I Försvarsmakten är den lägsta nivå som krävs riktigt hög. Jag tror näringslivet ser utbytet som en bra möjlighet, sa Mikael Isaksson.

Load Up North arrangerades av Nolia och Boden Arena i samarbete med arbetsförmedlingen och de flesta entreprenadföretag som finns i regionen, och det blev enligt mässgeneralen Bo Sandström en riktig succé.

– Vi ska jobba hårdare för att locka utställare och besökare från Finland och Norge nästa gång. Vårt mål är att bli gruv- och anläggningsbranschens bästa mässa, sa en nöjd Bo Sandström.