Helikopterstöd till polisen

Helikopterflottiljen ska stödja polisen med medeltung helikopterkapacitet, enligt ett nytt uppdrag från Regeringen. Pengar till att genomföra detta kommer i höstens budgetproposition. Verksamheten kommer att byggas upp gradvis och starten blir redan första januari nästa år.

Försvarsminister Karin Enström och justitieminister Beatrice Ask fick en grundlig genomgång av Helikopter 14. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Försvarsminister Karin Enström har tillfälligt bytt plats med en av piloterna i en Helikopter 16. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

För att polisen och framför allt Nationella insatsstyrkan snabbt ska kunna sättas in vid alvarliga händelser krävs att de också snabbt kommer på plats och i vissa fall kan det behövas transport med helikopter. Som exempel nämns terrordåden i Norge 2011.

– Exakt vilken typ av insatser är det svårt att säga nu, innan Försvarsmakten och polisen har diskuterat och kommit överens om hur stödet ska utformas. Det finns många praktiska frågor att ta ställning till i början, sa justitieminister Beatrice Ask vid ett besök på Helikopterflottiljen.

Försvarsminister Karin Enström, som också var med vid besöket, betonade att Försvarsmakten redan idag ställer upp och stödjer polisen vid behov. Under President Obamas besök i Sverige nyligen stod till exempel två Helikopter 16 ”Black Hawk” i beredskap dygnet runt på Bromma i Stockholm. Det nya uppdraget innebär att uppgiften blir tydligare både för polisen och för Försvarsmakten.

Om det krävs en vapeninsats är det polisens uppgift. Helikoptrarnas roll är att transportera polisen, med utrustning, och se till att de kommer så nära ett insatsområde eller objekt som möjligt. Att stödet till polisen införs gradvis innebär att man inledningsvis, under första året, skapar gemensamma procedurer och samtränar på dagtid, för att i ett senare skede även kunna operera ihop nattetid. 

– Vi har helikoptrarna och vi har erfarenheten, både från Sverige och från våra uppdrag i till exempel Afghanistan så vi är mycket lämpade för uppdraget, säger tjänsteförrättande chef för Helikopterbataljonen överstelöjtnant Ulf Landgren. Vi utför redan idag olika typer av stöd till samhället med våra andra helikoptertyper, som till exempel olika transporter av personal och materiel, brandbekämpning samt eftersök av försvunna personer.

Under ministerbesöket framförde också Ulf Landgren att uppgiften kommer att kräva mer resurser, främst vad gäller personal där Helikopterbataljonen idag har många vakanser. Det kräver också framförhållning då det tar flera år att utbilda de helikopterpiloter, uppdragsspecialister och tekniker som kommer att behövas. Men det råder ingen tvekan om att förbandet är positiv till att kunna stödja polisen med helikoptertransporter i framtiden, och som justitieministern sa efter att ha fått en genomgång av Helikopter 16 och Helikopter 14;

– Polisen ser verkligen fram mot det här, det vet jag.