Personalsiffror

I Försvarsmakten arbetar dagligen drygt 26 000 personer. Av dem är 24 procent kvinnor och 76 procent män.

Ing 2 övar på Gotland. December 2016.
Ing 2 övar på Gotland. December 2016.
Soldater från Göta ingenjörregemente under övning på Gotland. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmaktens anställda indelas i kontinuerligt tjänstgörande personal (anställd personal som har Försvarsmakten som huvudarbetsgivare) respektive tidvis tjänstgörande personal (anställd personal som har en annan huvudarbetsgivare eller som studerar men som tjänstgör hos oss periodvis). Förutom anställd personal finns det också kvinnor och män som har tecknat tjänstgöringsavtal med oss. Sådan personal finns främst inom Hemvärnet.

Den kontinuerligt tjänstgörande personalen utgörs av omkring 9 700 yrkesofficerare, och cirka 5 700 heltidsgruppbefäl, heltidssoldater, heltidssjömän, samt cirka 10 200 civila arbetstagare.

Systemet med tidvis tjänstgörande personal och personal med tjänstgöringsavtal är unikt för oss. Dessa två personaltyper arbetar främst hos oss under övningar eller militära operationer, men återgår sedan till sin huvudsakliga civila verksamhet. Den tidvis tjänstgörande personalen utgörs totalt av cirka 7 100 reservofficerare och cirka 4 700 deltidsgruppbefäl, deltidssoldater och deltidssjömän. Hemvärnet bestod vid årsskiftet av cirka 22 200 kvinnor och män.

Totalt finns alltså drygt 56 000 kvinnor och män i Försvarsmakten. Utöver detta finns det krigsplacerade värnpliktiga vilka kan kallas in med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

Siffror från 31 december 2023

  Totalt Kvinnor Män
Yrkesofficerare 9 700 950 8 750
Kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän 5 700 1 100 4 600
Civila arbetstagare 10 200 4 100 6 100
Totalt 25 600 6 150 19 450
  Totalt Kvinnor Män
Hemvärnets avtalspersonal 22 200 2 400 19 800
Tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän (deltid) 4 700 700 4 000
Reservofficerare 7 100 350 6 750