WEUDAM – Kroatien

På EU:s begäran och med dess finansiella stöd organiserades WEUDAM av Western European Union (WEU) i syfte att stödja upprättande av den nationella kroatiska minröjningsorganisationen CROMAC, Croatian Mine Action Centre.

WEUDAM gav råd, bidrog med teknisk expertis samt gav utbildningsstöd inom områdena programledning, planering och projektutveckling och geografiska informationssystem. Inledningsvis bestod WEUDAM av personal från åtta länder där Sverige bemannade chefsposten.

Sverige, som var observatör i WEU, fick av EU ansvar som ledande nationen och svarade därmed för att WEUDAM etablerades. Inte bara WEUDAM utan även andra länder samt FN stödde CROMAC på olika sätt.

I september 2001 publicerade FN en utvärdering där det framgick att bland annat WEUDAM:s insats medfört att CROMAC utvecklat egen kompetens och att det externa stödet därmed inte längre erfordrades.

Fakta

WEUDAM – Western European Union Demining Assistance Mission (Kroatien)

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt tre personer

Geografiskt område: Kroatien

Högkvarter: Zagreb

Mandat: WEU ministerråd i Marseilles november 2000

Etablerad: Maj 1999 till december 2001

Operativ styrka: Nio (2000)

Omkomna i WEUDAM: Ingen