UNSCOM – Irak

UNSCOM etablerades för att övervaka att Iraks kemiska och biologiska vapen destruerades. Uppgiften blev mycket svår då Irak inte samarbetade på avsett sätt. Under januari 2000 övertog United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC) ansvaret för fortsatta inspektioner.

UNSCOM medaljband: UN Special Service Medal

Fakta

UNSCOM – United Nations Special Commission

UNMOVIC - United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt tre vapeninspektörer fördelade på två perioder, april till oktober 1997 respektive december 1999 till februari 2000

Geografiskt område: Irak

Högkvarter: New York, Bahrain och Bagdad

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 687 (1988)

Etablerad: Maj 1991 till december 1999

Operativ styrka: Cirka 30 inspektörer

Omkomna i UNSCOM: Okänt (ingen svensk)