UNSCOM – Irak

UNSCOM etablerades för att övervaka att Iraks kemiska och biologiska vapen destruerades. Uppgiften blev mycket svår då Irak inte samarbetade på avsett sätt. Under januari 2000 övertog United Nations Monitoring, Verification and Inspection Commission (UNMOVIC) ansvaret för fortsatta inspektioner.

UNSCOM medaljband: UN Special Service Medal