ONUSAL – El Salvador

Inbördeskriget i El Salvador startade 1980 och kostade omkring 75 000 människor livet. I september 1989 kom regering och gerilla överens om att begära FN stöd for att få slut på inbördeskriget. För att verifiera en överenskommelse från 1990 beslöt Säkerhetsrådet att etablera ONUSAL.

Missionen övervakade olika aspekter i fredsavtalet inklusive avväpning av rebellrörelsen och en femtioprocentig reduktion av regeringsarmén. Missionen stödde eliminerandet av grundorsakerna till inbördeskriget, till exempel det legala systemet, avskaffande av specialpolis, att utbilda en helt ny poliskår, reform av tilldelningen av jordbruksmark med mera. 

Regeringen begärde att ONUSAL skulle övervaka valen 1994 varvid 800 valobservatörer tillfördes.

Fakta

ONUSAL – Organisation de Naciones Unidas en El Salavador

Försvarsmaktens utlandsstyrka: 1992 till 1994 tjänstgjorde åtta poliser

Geografiskt område: El Salvador

Högkvarter: San Salvador

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 693 (1991) med flera

Etablerad: Juli 1991 till april 1995

Samtidigt tjänstgörande uniformerad styrka: 368 militära observatörer, 315 poliser (1993)

Omkomna i ONUSAL: Fem personer (ingen svensk)