MINUGUA – Guatemala

Inbördeskriget i Guatemala startade 1960 och hade sin bakgrund i ojämlik jordfördelning. FN tog initiativ till fredsförhandlingar 1990.

Ett avtal om humanitär rätt började verifieras från 1994 och operationen fick ett långt namn United Nations Mission for the Verification of Human Rights and of Compliance with the Commitments of the Comprehensive Agreement on Human Rights in Guatemala med kortnamnet MINUGUA och genomförde verifikation och institutionsbyggande aktiviteter över hela Guatemala med kraftsamling till mänskliga rättigheter.