ICFY – Före detta Jugoslavien

Säkerhetsrådet hade 1994 beslutat att inte tillåta transport av förnödenheter från Serbien och Montenegro till bosnisk-serbiskt område. ICFY etablerade en civil övervakningsorganisation som kontrollerade att endast livsmedel och humanitärt gods transporterat av humanitära organisationer passerade från Serbien-Montenegro till Bosnien. Det svenska deltagande i ICFY administrerades av Försvarsmakten.