ICFY – Före detta Jugoslavien

Säkerhetsrådet hade 1994 beslutat att inte tillåta transport av förnödenheter från Serbien och Montenegro till bosnisk-serbiskt område. ICFY etablerade en civil övervakningsorganisation som kontrollerade att endast livsmedel och humanitärt gods transporterat av humanitära organisationer passerade från Serbien-Montenegro till Bosnien. Det svenska deltagande i ICFY administrerades av Försvarsmakten.

Fakta

ICFY – International Conference on Former Yugoslavia Border Mission

Försvarsmaktens utlandsstyrka: Totalt 41 personer från försvarsmakt, polis, tull och UD tjänstgjorde som gränsmonitorer. Överste 1:a graden Bo Pellnäs var chef för styrkan oktober 1994 till januari 1995.

Geografiskt område: Före detta Jugoslavien (Serbien och Montenegro)

Högkvarter: Belgrad

Godkännande: Säkerhetsrådets resolution 943 (1994) med flera

Etablerad: Oktober 1994 till december 1995

Operativ styrka: Upp till 210 monitorer

Omkomna i ICFY: Okänt (ingen svensk)