De första värnpliktiga utbildas på patriotsystemet

På tisdagen ryckte ett 80-tal värnpliktiga in på Luftvärnsregementet, Lv 6. Hälften av dem kommer att utbildas till gruppchefer och några av dem blir de första någonsin som genomför sin värnplikt med inriktning luftvärnssystem 103 Patriot.

Värnpliktiga LV 6
Värnpliktiga LV 6
Ett 80-tal värnpliktiga har ryckt in vid Luftvärnsregementet, Lv 6. En del av dessa kommer att utbildas på luftvärnssystem 103 Patriot. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
persedelmönstring
Under den första tiden av utbildningen får de värnpliktiga lära sig om alla delar av den personliga utrustningen. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
värnpliktiga
De värnpliktiga upplever sina första dagar i uniform. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
värnpliktiga
Två värnpliktiga som just fått hämta ut sina eldhandvapen. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Patriot
En del av de värnpliktiga kommer att utbildas på luftvärnssystem 103 Patriot. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Tisdagens inryck markerar en milstolpe i luftvärnets historia då luftvärnssystem 103 hittills bemannats av fast eller tidvis tjänstgörande soldater.

Gruppchefer och soldater med teknisk inriktning rycker in tidigare än övriga soldater, detta för att hinna tillgodogöra sig rätt utbildning för att till exempel kunna leda trupp.

– Jag ser fram emot att få lära mig att bli en bättre lagspelare och att få vara i en bra sammanhållning, säger Maya Canery som är en av de blivande gruppcheferna.

Inryck LV 6
Värnpliktige Maya Canery är en av de blivande gruppcheferna. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Totalt väntar en drygt tolv månader lång utbildning för rekryterna och den inleds med grundläggande soldatutbildning, följt av särskild gruppchefsutbildning och därefter befattningsutbildning.

Liknande inryck sker just nu på flera andra regementen inom armén.