Svenska och amerikanska divisioner stärker varandra

Den svenska och den amerikanska divisionen deltar i olika övningar men på samma
plats. Ett lysande tillfälle att gruppera bredvid varandra och utbyta erfarenheter.

Anthony Downs och Thomas Groom från 11th Airborne Division.
Anthony Downs och Thomas Groom från 11th Airborne Division.
Anthony Downs och Thomas Groom från 11th Airborne Division i samspråk med värnpliktiga soldater från Ledningsregementet. Foto: Karin Kvarnlöf/Försvarsmakten
Soldat får flagga fäst på armen.
Värnpliktiga soldaten Lähteenmäki fick den amerikanska flaggan fäst på armen av en amerikansk soldat från 11th Airborne Division. Bredvid syns värnpliktiga sergeanten Thea Örnerkrans. Foto: Karin Kvarnlöf/Försvarsmakten
Två brigadgeneraler.
Brigadgeneral Robert W. McBride, stf chef 11th Airborne Division, i samtal med brigadgeneral Rickard Johansson, chef Första divisionen. Foto: Divisionsstaben/Försvarsmakten
Brigadgeneralen.
Brigadgeneral Robert W. McBride på besök hos 7.brigadstaben för att utbyta erfarenheter. Foto: Divisionsstaben/Försvarsmakten

Arméövningen Spring strike pågår just nu i Småland samtidigt som Natoövningen Swift response. De båda övningarna har inget med varandra att göra, förutom att båda pågår i trakterna kring Skillingaryd.

För att utnyttja det geografiska sammanträffandet är staben för svenska Första divisionen, som deltar i Spring strike, grupperad bredvid staben för amerikanska 11th Airborne Division från Alaska, som deltar i Swift response.

– Det är en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra som uppstått, det är väldigt positivt, säger Rickard Johansson, chef Första divisionen.

De båda divisionerna är i ungefär samma utvecklingsläge då båda har funnits i cirka tre år och har två brigader under sig. Utbytet innebär att stabsmedlemmar ur olika funktioner möts och ritar, berättar, diskuterar och drar slutsatser.

– Vi kan lära oss massor av dem. De är så mycket större och kommer från en organisation med möjlighet att operera i stora förband. I Sverige har vi haft en liten armé med bataljonsförband. Det märks i diskussionerna, de har ett helt annat perspektiv, säger Rickard Johansson.

Men även amerikanerna har något att lära av erfarenhetsutbytet. Det gäller framför allt storleken på divisionsstaben som i Sverige är 151 personer, medan 11th Airborne Divisions stab består av 400 personer.

– Det är svårt att gruppera en så stor stab. Det tar tid att bryta och upprätta stabsplats, där har de problem, säger Rickard Johansson.

Nigel Taylor är specialistofficer och sitter i staben för 11th Airborne Division. Han är överväldigad av Swift response och möjligheterna övningen innebär.

– Det är en fantastisk chans att lära känna nya Natoallierade och bygga relationer, säger han.

Genom utbytet med Första divisionen har han fått större förståelse för den svenska divisionens förmågor och behov.

– Det finns kulturella skillnader men vi har samma fight, det förenar oss, betonar Nigel Taylor.

Soldaterna Erin Smith och Torres Guadalupe håller med.

– Vi har haft mycket bra utbyte med svenskarna, bra diskussioner. Det här är en utmärkt möjlighet för oss att lära nytt, säger de.