Omvärldsläget har krävt prioriteringar i verksamheten

2023 har dominerats av Rysslands hänsynslösa anfallskrig mot Ukraina. Säkerhetsläget har ytterligare försämrats och omvärldsutvecklingen är osäker. Under året har även förberedelser för Sveriges medlemskap i Nato fortsatt. Det framgår av Försvarsmaktens årsredovisning som nu släppts.

Fordon på väg

– Mot bakgrund av omvärldsläget har Försvarsmakten genomfört nationella operationer för att upprätthålla förvarning och territoriell integritet. Det kommer under överskådlig tid vara det läge vi har att hantera och det gäller även som Natomedlem, säger Försvarsmaktens generaldirektör, Mikael Granholm.

Försvarsmakten har lämnat omfattande stöd till Ukraina med anledning av Rysslands anfallskrig. Stödet omfattar både materiel och utbildningsinsatser. Några exempel är stridsfordon 90, pansarvärnsvapen, minröjningsutrustning, artillerisystemet Archer samt ammunition.

– Det viktiga och nödvändiga stödet till Ukraina, tillsammans med intensiv verksamhet vid alla förband, skolor och centra, har krävt avvägningar och prioriteringar i produktionen, säger Mikael Granholm.

Utifrån senaste försvarsbeslutets högre ambitionsnivå har också investeringar för ökad förmåga och uthållighet på sikt genomförts. Antalet anställda har ökat inom samtliga militära personalgrupper och för civila. Det omfattar också de som har tecknat hemvärns- eller frivilligavtal.

Under 2023 har värdefull materiel levererats till Försvarsmakten som ytterligare stärker Sveriges försvarsförmåga. Till exempel signalspaningsfartyget HMS Artemis, pansarterrängbilar, modifierade helikoptrar och vapensystem torped 47 .

– Det kommer fortsatt kräva hårt arbete och återkommande prioriteringar i verksamheten för att så långt möjligt nå målsättningarna till 2025, säger Mikael Granholm.