Försvarsmakten ska ansvara för flyglarm till allmänheten

Den 1 januari 2024 träder en ny lag i kraft om viktigt meddelande till allmänheten, VMA, som innebär att Försvarsmakten begär flyglarm vid fara för luftanfall.

hesa fredrik
hesa fredrik
Vid fara för luftanfall kommer ett flyglarm aktiveras med utomhusvarning, det vill säga ”Hesa Fredrik”. Foto: Thomas Henriksson

Enligt lagen får sändning av VMA begäras när det finns fara för liv, hälsa eller för omfattande skada på egendom eller miljö, och meddelandet skyndsamt behöver nå allmänheten för att förhindra eller begränsa faran eller skadan. Den nya VMA-lagstiftningen har tillkommit för att reglera ansvarsförhållanden och roller för VMA-systemet.

Så sker flyglarm

Vid fara för luftanfall kommer ett flyglarm aktiveras med utomhusvarning, det vill säga ”Hesa Fredrik”. Ett viktigt meddelande till allmänheten skickas också ut via etablerade kanaler till exempel:

  • Sveriges Radio P4
  •  SMS
  •  Krisinformation.se
  •  SOS Alarms app 112

Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar, kriser och krig.

För mer information vid flyglarm kan du också följa Krisinformation.se (via webb, app eller i sociala medier), SVT eller ringa 113 13. Utomhussignalen ska alltid följas av ett meddelande i ovan nämnda kanaler.

Flyglarm

Faran över