Undervattenshot i fokus under Marinövning Höst 23

Den 11 oktober startade den trilaterala marinövningen Höst 23. Syftet med övningen är att träna på att tillsammans upptäcka och möta olika typer av undervattenshot. Totalt deltar 18 fartyg från Sverige, Finland och Storbritannien.

Torpedskott från en korvett typ Visby under Aurora 23
Torpedskott från en korvett typ Visby under Aurora 23
Torpedskott från en korvett typ Visby under Aurora 23 Foto: Ola Jacobsen/Försvarsmakten

Under perioden 11–18 oktober genomför marinen en större övning i Stockholms skärgård och Gotska sjön. Höst 23 är en trilateral marinövning som genomförs tillsammans med marina enheter från Finland och Storbritannien. Alla tre länderna är medlemmar i det multinationella försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF) som snabbt kan agera vid kris och krig, antingen själv eller tillsammans med Nato.

– Finland är vår närmaste försvarsstrategiska partner. Samverkan och partnerskap med andra länder ökar den operativa effekten och är krigsavhållande. Genom att öva med andra nationer stärker vi vårt samarbete, interoperabillitet och militära förmåga, vilket i sin tur ökar stabiliteten och säkerheten i Östersjöområdet, säger kommendör Anders Bäckström, chef för Fjärde sjöstridsflottiljen.

Syftet med övningen är att träna på att tillsammans upptäcka och bemöta olika typer av undervattenshot.

– Marinen har en väl utvecklad förmåga att upptäcka och bemöta olika undervattenshot. Genom den här övningen får våra besättningar, sensor- och vapenoperatörer mängdträning, och tränas i att lösa den här typen av uppgifter tillsammans, i sammansatta förband och tillsammans med andra nationer, fortsätter Anders Bäckström.

Marinövningen Höst 23 är även det första tillfället som Försvarsmakten får möjlighet att öva den grundläggande lednings- och underhållskedjan inom marinen med de nya marina basbataljonerna, som etablerades i början av oktober.

Parallellt med marinövningen pågår omfattande marin verksamhet både i Östersjön och Västerhavet. Bland annat träffas ledarna för de tio JEF-länderna i Visby den 13 okotober. Den 14 oktober ankommer det brittiska hangarfartyget HMS Queen Elizabeth till Sverige.

– Mötet och örlogsbesöket följs av fortsatta JEF-övningar för att tillsammans stärka förmågan att möta fientliga angrepp i Västerhavet och Östersjöregionen, säger Anders Bäckström.