Chefsbyte på Luftstridsskolan

I fredags tog överste Niclas Magnusson över som ny chef på Luftstridsskolan (LSS). Han mottog förbandsfanan av den avgående chefen, brigadgeneral Anna Siverstig.

Fanan lämnas över från den avgående till den tillträdande chefen
Fanan lämnas över från den avgående till den tillträdande chefen
Överste Niclas Magnusson tar emot förbandsfanan av den avgående chefen, brigadgeneral Anna Siverstig. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
Ceremoni med tre män i uniform
Flygvapenchefen, generalmajor Jonas Wikman, deltog på chefsöverlämningceremoni, Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
Den nya chefen höll tal
"Att få förtroendet att bli chef för Luftstridsskolan är stort" sa Niclas Magnusson i sitt tal. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
Honnör för fanan
Anna Siverstig har inför tillträdet som Försvarsmaktens kommunikationsdirektör befordrats till brigadgeneral. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
Musikkåren står och spelar, i bakgrunden syns ett handbollsmål
Hemvärnets musikkår Uppsala stod för det musikaliska inslaget. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
Män i uniform, en fana och en talarstol
Fanvakten efter överlämningen av fanan. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
Nya chefen gör honnör
Niclas Magnusson har varit stabschef på Försvarsstabens stödenhet i Stockholm. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
Bild på publiken
Luftstridsskolans personal deltog i cermonin. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten
män i uniform gör honnör
Ställföreträdande chefen Stefan Berner lämnar av till nya chefen, skolförvaltaren Johan Lörenius till höger. Foto: Therese Åkerstedt/Försvarsmakten

Den traditionsenliga chefbytesceremonin genomfördes på Uppsala garnison med personal ur LSS samt särskilt inbjudna gäster. Chefen för flygvapnet, generalmajor Jonas Wikman företrädde Försvarsmakten på chefsöverlämningen.

– Vi befinner oss i en allvarlig situation och Luftstridsskolans roll och uppgifter är avgörande för flygvapnets framtid. Jag är imponerad av det arbete Anna Siverstig och LSS har åstadkommit på mycket på kort tid. Nu kommer Niclas Magnusson, tillsammans med kunnig och kompetent personal som stöd, fortsätta arbetet med att förvalta och fortsätta utveckla förbandet, säger Jonas Wikman.

Niclas Magnusson har närmast varit stabschef på Försvarsstabens stödenhet i Stockholm. Han har även varit ställföreträdande chef på Luftstridsskolan från 2020 till 2021. Han tog emot Luftstridsskolans fana av Anna Siverstig och tog befälet över förbandet.

– Att få förtroendet att bli chef för Luftstridsskolan är stort. Luftstridsskolan, Flygvapnet och Försvarsmakten ska möta en försämrad omvärldsutveckling, säger Niklas Magnusson.

Han sa också att det finns många möjligheter framöver, som till exempel nordiska samarbeten och det kommande Natomedlemskapet där Luftstridsskolan kommer att spela en viktig roll.

Hemvärnets musikkår Uppsala stod för musiken i den ceremoniella inramningen.

Under sin tid som chef för Luftstridsskolan har Anna Siverstig ansvarat både för att dela dåvarande Luftstridsskolan i två förband, då Upplands flygflottilj återupprättades, och att etablera en ny version av Luftstridsskolan.

Anna Siverstig har nu tillträtt som Försvarsmaktens kommunikationsdirektör och i samband med det även befordrats till brigadgeneral.