Gripen C/D och Gripen E kommer att flyga tillsammans

JAS 39 C/D och JAS 39E får ny funktionalitet och ändrade leveransplaner efter att FMV omförhandlat avtalet med Saab. För Försvarsmakten innebär det att Gripen C/D fortsätter att utvecklas och kan operera efter 2030 samtidigt som nästa generations stridsflyg Gripen E införs.

JAS 39E Gripen
JAS 39E Gripen
Samtidigt som nya JAS 39E Gripen utvecklas uppgraderas även nuvarande Jas 39 C/D. Foto: Saab

– Med det försämrade omvärldsläget behöver vi hänga med och vara i teknisk framkant för att möta framtidens hotbild. Detta avtal betyder att vi kan fortsätta verka med bägge systemen och fortsatt ha en stark stridsflygförmåga över tid, säger flygvapenchef Jonas Wikman.

För att möta framtida hot införs i JAS 39E bland annat förändringar i systemen för telekrig, radio och radar. JAS 39E driftsätts i FMV:s regi under hösten 2023, vilket kommer öka flygutprovningskapaciteten och lägga grunden för Försvarsmaktens införande av systemet under andra halvan av 2020-talet.