Försvarsmakten köper in marknadens bästa ridhjälmar

Den 9 augusti genomförs höstens första beridna vaktparad. Men ryttarna kommer inte att se ut som vi är vana vid att se dem. I stället för de silvriga, putsade paradhjälmarna kommer ryttarna att bära vanliga, svarta ridhjälmar. Detta med anledning av de säkerhetsbrister som Arbetsmiljöverket bedömt att paradhjälmarna har.

Under höstens beridna vaktparader kommer nya, svarta ridhjälmar att användas istället för den traditionsenliga paradhjälmen. Detta är en kortsiktig lösning som medger att de beridna vaktparaderna och kortegerna kan genomföras i stort sett enligt plan. Utvecklingen av en ny paradhjälm fortsätter. Foto: Annika Gustafsson/Försvarsmakten

Under höstens nio beridna vaktparader kommer ryttarna traditionsenligt att bära paraddräkt m/1895 (brukar benämnas som modell ä). Men istället för paradhjälmen kommer en nyinköpt ridhjälm att bäras. I mitten av augusti fattar Försvarsstaben beslut om vilken uniform som ska bäras under höstens tre korteger.

– Vi sätter medarbetarnas säkerhet främst, säger Livgardets chef överste Stefan Nacksten. I väntan på att vi ska få fram en hjälm som är bättre lämpad till den beridna, statsceremoniella verksamheten har vi fattat beslut om att köpa in en av marknadens bästa ridhjälmar med MIPS-teknologi. Det är en kortsiktig lösning som innebär att vi gör ett avsteg från uniformsbestämmelserna. Men det innebär att vi kan genomföra vår verksamhet i stort sett enligt plan.

Det var strax efter midsommar som Arbetsmiljöverket i en skrivelse meddelade Försvarsmakten att de paradhjälmar som Livgardet använder vid beriden statsceremoniell verksamhet har säkerhetsbrister. Arbetsmiljöverket överväger därför att besluta om ett förbud mot att låta Livgardets dragonmusikkår använda paradhjälmen vid ridning från 28 augusti.

Livgardets chef, överste Stefan Nacksten, har med detta som bakgrund och i samverkan med Försvarsstaben och Föreningen för den Beridna Högvakten beslutat att paradhjälmen inte ska användas vid beriden statsceremoniell verksamhet av någon av Livgardets enheter. Den går dock att använda vid statsceremoniell verksamhet till fots. Paradhjälmen kommer därför även i fortsättningen att bäras under ceremonierna.

Försvarsmakten köper i detta skede in 200 ridhjälmar som kommer att användas vid höstens beridna ceremonier, men de kommer också att användas vid övning och utbildning.

– Jag är väldigt nöjd med att vi så snabbt har kunnat komma fram till en lösning, som innebär att vi kan genomföra höstens beridna verksamhet. Det är inte precis som vi vill ha det, men det är helt rätt ur säkerhetsmässig synpunkt, säger Stefan Nacksten.

Projektet "Ridsäkerhet", som syftar till att ta ett helhetsgrepp om ridsäkerheten på Livgardet fortlöper enligt plan. Inom ramen för projektet har man bland annat arbetat med att ta fram en ny paradhjälm som ger ett skydd vid ridning och samtidigt är användbar i paradtjänst. Inriktningen är att en sådan hjälm ska kunna tas i bruk paradsäsongen 2024.

Läs även tidigare artiklar i ämnet:

Livgardet har tagit ett helhetsgrepp om ridsäkerheten

Användningsförbud mot paradhjälm vid ridning