Ubåten HMS Uppland deltar i Baltops 23

Luftförsvar, ubåtsjakt, minröjning och ytstrid. Det är något av det som kommer att övas
i den årligen återkommande övningen Baltic operations ”Baltops”.

Ubåten i vattnet utanför Tallin.
Ubåten i vattnet utanför Tallin.
Ubåten HMS Uppland anländer till Tallin. Foto: Sofia Löveborn/Försvarsmakten
Fartygschefen Viktor Moberg intervjuades av media. Foto: Sofia Löveborn/Försvarsmakten

Första gången som Baltops genomfördes inom ramen för Partnerskap för fred var 1972. I år deltar en svensk enhet, HMS Uppland som är en ubåt i Gotlandsklassen. Under övningen kommer man att träna på luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning, ubåtsoperationer och landstigningsoperationer. Syftet är att utveckla och visa interoperabilitet inom Nato samt mellan Nato och partnerländer.

För många i den svenska ubåtsbesättningen blir det första gången som de deltar i en internationell övning vilket de verkligen ser fram emot. HMS Upplands fartygschef, Viktor Moberg, säger att det är alltid värdefullt att samöva med dessa stora styrkor och den komplexitet de erbjuder. 
– Dessa övningar befäster vår interoperabilitet och ger besättningen god erfarenhet av avancerad ubåtsjakt. Vi ser alla fram emot denna utmaning och att växa tillsammans som en av Östersjöns spetsigaste enheter - trots vår runda nos, ler fartygschefen.

Förutom ubåtsbesättningen deltar även stödpersonal från Marinbasen och stabspersonal som bemannar olika ledningsfunktioner på t.ex. USS Mt Whitney, och på stabsfunktioner i bland annat Lissabon och Glucksburg.

Övningen börjar i Tallinn och avslutas i Kiel och pågår mellan 4 och 16 juni. Några av de nationer som deltar, förutom länderna runt Östersjön, är t.ex. Storbritannien, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Portugal, Rumänien och USA.