Försvarsmakten lanserar varumärkeskampanj under Aurora 23

I dag startar Försvarsmaktens nya varumärkeskampanj. Den håller på i drygt fem veckor och kommer bland annat att synas på tv, utomhusreklam och i dagspress. Det allvarliga säkerhetsläget har också påverkat kampanjens utformning.

Soldater som rör sig i natten.
Se kampanjfilmen.
Reklamskylt i stadsmiljö.
Försvarsmaktens varumärkeskampanj 2023 startar 2 maj och pågår till och med 4 juni. Foto: Försvarsmakten

– Syftet är att berätta för svenska folket att när säkerhetsläget förändras, förändras Försvarsmakten med det, Tillväxten, nya militära förmågor och förberedelsen inför en eventuell NATO-anslutning är några saker som lyfts fram, säger Johan Landeström som är Försvarsmaktens marknadschef.

För att få större effekt och även sätta Aurora 23 i en större förklarande kontext lanseras kampanjen också mitt under den stora försvarsmaktsövningen.

– Kampanjen är en del av den samlade försvarsupplysningen som myndigheten genomför, och den vänder sig till den breda allmänheten med fokus på dem mellan 18 och 55 år. Sekundär målgrupp är medarbetare och övriga med engagemang i Försvarsmakten, säger Johan Landeström.

För att fördjupa dialogen med målgrupperna kommer kampanjen också  att synas i en rad olika sociala medier.

– Vi kommer dessutom att ha ett så kallat profilsamarbete med Carina Berg som kommer att svara på allmänhetens frågor kring Försvarsmakten, säger Johan Landeström.

Budskapet i kampanjen är: ”Det vi gör i dag, gör vi för i morgon”.

Se mer på kampanjsidan