Svenska officerare lär sig Natos insatsplanering

Sverige står på tröskeln till ett Natomedlemskap, vilket ställer nya krav på Försvarsmakten. Att anpassa militär insatsplanering efter Natos modeller är en av uppgifterna och det kräver utbildning av svenska officerare.

Kurs
Kurs
Kursen genomfördes i ett scenario som simulerar en Natokårs anfall mot en likvärdig motståndare i nordöstra Europa. Foto: Jan Gustafsson/Försvarsmakten

I november hölls för andra gången kursen Nato Land Tactical Planning Course (NLTPC), på Försvarsmaktens internationella center Swedint. Kursen på två veckor är ett samarbete mellan Swedint och Headquarters Allied Rapid Reaction Corps (HQ ARRC), baserat i Gloucester i England. 

Rickard Johansson
Brigadgeneral Rickard Johansson. Foto: Jan Gustafsson/Försvarsmakten

HQ ARRC är en av Natos tio kårstaber och ska i en krigssituation kunna leda tre till fem divisioner med stödjande enheter, cirka 100 000–150 000 man. Brigadgeneral Rickard Johansson, chef för den första svenska divisionen, var en av deltagarna på NLTPC. 

– Även om Sverige ännu inte är fullvärdig Natomedlem är det viktigt att redan nu påbörja utbildning inriktad på Natos sätt att fungera.

SCENARIODRIVEN KURS

Under tio intensiva dagar gavs kursdeltagarna tillfälle att förstå, bygga kunskap om och färdigheter i att hantera större förbandsformationer och förmågor än vi i Sverige varit vana vid att hantera nationellt under de senaste tjugo åren. 

Kursen genomfördes i ett scenario som simulerar en Natokårs anfall mot en likvärdig motståndare i nordöstra Europa. Eleverna kom från Sverige, Finland och olika delar av Nato. Även den brittiske chefen för staben, COM ARRC, deltog när han tog emot den så kallade ”decision brief:en” av eleverna i slutet av kursen. COM ARRC delade också med sig av sina erfarenheter i en diskussion på mässen en av kvällarna. 

De svenska deltagarna fick nya verktyg med sig tillbaka till divisionen, att använda i den egna planeringen i en brigad- eller divisionsstab, berättar Rickard Johansson.

– Kursen gav oss en fantastisk möjlighet att förstå Natos planering på högsta taktiska nivå. Vi använder oss av Nato App-28, som är grunden för den högre taktiska planeringsmetoden och inriktningen är att vi ska använda App-28 inom ramen för vårt eget stabsarbete. 

– Utbildningen är viktig och jag hoppas att Swedint kan fortsätta med NLTPC-kursen.

Avsikten är att kursen ska genomföras två gånger per år och nästa kurstillfälle är 10–21 juli.