Särskilda operationsgruppen ändrar ansöknings- och uttagningsperiod

Fram till och med förra året genomförde Särskilda operationsgruppen (SOG) sina uttagningstester av operatörer under våren. Från och med i år kommer uttagningstesterna att senareläggas och genomföras under hösten.

Soldater i skog
Soldater i skog
Intresserad av Särskilda operationsgruppen? Just nu pågår årets ansökningsperiod för intresserade kandidater. Foto: Försvarsmakten

– Genom att senarelägga våra uttagningstester av operatörer från vår till höst, anpassar vi oss till Försvarsmaktens övriga verksamhet, främst då övningar, säger Mats, rekryteringsansvarig vid SOG.

Årets ansökningsperiod har inletts och avslutas den 26 mars för samtliga operatörskategorier. Uttagningstesterna kommer att genomföras under hösten 2023 med anställning och påbörjande av SOG grundkurs i augusti 2024.

– För den enskilda sökanden innebär det mer tid för förberedelser inför de kommande uttagningstesterna, samtidigt som det underlättar planeringen för den sökandes arbetsgivare och anhöriga vid anställning, avslutar Mats.

SOG är kärnförbandet inom de svenska specialförbanden. De primära uppgifterna är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. För ytterligare information och ansökan: forsvarsmakten.se/specialforbanden.