Fängelse för kartläggning av militära skyddsobjekt

Göta hovrätt har dömt en man till två års fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Detta är den tredje hovrättsdomen och den nionde domen totalt i den serie rättsfall som ägt rum under senare år kopplat till individer som kartlagt militära skyddsobjekt.

skyddsobjekt
skyddsobjekt
Att sprida uppgifter om försvarsanläggningar och militär infrastruktur är ett allvarligt brott. Foto: Försvarsmakten

– Den domstolspraxis som utvecklats på området under de senaste åren talar sitt tydliga språk. Att sprida uppgifter om försvarsanläggningar och militär infrastruktur är ett allvarligt brott som ytterst hotar att utsätta Sverige för stor risk. Med tanke på att underrättelsehotet mot Sverige och Försvarsmakten är högt är det extra viktigt att skydda uppgifter som dessa, säger överste Jörgen Röstberg, chef för Säkerhetskontoret vid Must.

Flera nya åtal har väckts i samma serie rättsfall och ytterligare ett flertal är att vänta under 2023.