Svensk soldat och sjöman i ny version

Boken Svensk soldat och sjöman beskriver varför vi har ett försvar i Sverige samt former och förutsättningar för utbildningen till soldat och sjöman.

illustration
illustration
Boken innehåller nu ”krigsfångeexempel”, som tidigare bara har funnits i publikationen Soldaten i fält (SoldF). Foto: Försvarsmakten

Innehållet i den nya, tionde versionen har utökats och fått en tydligare indelning, där försvarsgrenarna, hemvärn och stridskrafter fått egna kapitel. Bland nyheterna märks avsnitt om beredskapssystemet, mobilisering och tjänstgöring.

Boken svensk soldat och sjöman
Innehållet i den nya, tionde versionen av Svensk soldat och sjöman har utökats. Foto: Försvarsmakten

– Boken innehållet även ett avsnitt om ”Hur vi förhåller oss till varandra”, och beskriver tydligare grundutbildning med värnplikt samt kombattantutbildning, förklarar Stefan Nilsson på Högkvarteret, bokens huvudhandläggare.

Han framhåller också att boken nu innehåller ”krigsfångeexempel”, som tidigare bara har funnits i publikationen Soldaten i fält (SoldF). Svensk soldat och sjöman ska delas ut till alla värnpliktiga, till deltagare i kombattantutbildning och till nyanställda i Försvarsmakten.