Interimslösning för militärregionernas samverkan med civilområdena

Försvarsmakten har i uppdrag att lämna en redovisning till regeringen den 1 november 2022 avseende hur myndigheten avser anpassa den militära regionala ledningen till den civila, men har tills vidare beslutat om en interimslösning. Interimsbeslutet innebär att från och med 1 oktober 2022 kommer civilområdeschefen att ha en primär motpart när det gäller samverkan med Försvarsmakten.

totalförsvar
totalförsvar
Arkivbild från övningen Meteor 22. Försvarsmakten övar avancerad sjukvård inom ramen för Totalförsvaret tillsammans med Polisen och civil sjukvård. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten

Den 1 oktober 2022 inrättas en ny struktur för civilt försvar. Den innebär bland annat att sex civilområden bildas och sex länsstyrelser blir civilområdesansvariga länsstyrelser. Försvarsmakten behåller sin indelning med fyra militärregioner och Gotlands regemente P 18.

– Genom att införa civilområden och civilområdeschefer med beredskapskanslier kommer förmågan i totalförsvaret att stärkas. Nu är det viktigt att vi etablerar former för hur vi ska samverka med civilområdena, säger brigadgeneral Torbjörn Sahlén, chef för Försvarsmaktens totalförsvarsavdelning.

Försvarsmaktens interimslösning för militärregionernas samverkan med civilområden:

Södra militärregionen
Södra militärregionen samverkar redan med de sex länsstyrelser som ingår i södra och sydöstra civilområdet. Interimslösningen för södra militärregionen består av att samverkan kommer att genomföras med södra och sydöstra civilområdet samt med två civilområdessansvariga länsstyrelser, länsstyrelsen i Skåne län och länsstyrelsen i Östergötlands län.

Västra militärregionen
Interimslösningen för västra militärregionen innebär att ansvaret för samverkan med länsstyrelsen i Örebro län och Värmlands län lämnas över till mellersta militärregionen. På så sätt överensstämmer västra militärregionen geografiskt med västra civilområdet vid samverkan. Civilområdesansvarig länsstyrelse är länsstyrelsen i Västra Götalands län. Västra militärregionen behåller ansvaret för övriga uppgifter avseende det geografiska området Örebro län och Värmlands län.

Mellersta militärregionen
I interimslösningen övertar mellersta militärregionen ansvaret för samverkan med länsstyrelsen i Värmland och Örebro. Mellersta militärregionen kommer att samverka med mellersta och östra civilområdet och med två civilområdessansvariga länsstyrelser, länsstyrelsen i Örebro län och med länsstyrelsen i Stockholms län.

Gotlands regemente P 18
Gotlands regemente P 18 behåller sin särskilda roll mot länsstyrelsen i Gotlands län. Eftersom Gotland har en särställning kan chefen för östra civilområdet även behöva samverka med chefen för Gotlands regemente P 18.

Norra militärregionen
Norra militärregionen överensstämmer geografiskt med norra civilområdet, där behövs ingen anpassning för samverkan med civilområdet. Civilområdesansvarig länsstyrelse i norra civilområdet är länsstyrelsen i Norrbottens län.