Historisk dag på Dalregementet

För första gången på över 20 år har Dalregementet återigen tagit emot värnpliktiga. Gruppen består av 150 unga kvinnor och män från Mellansverige som nu ska göra sin grundutbildning i Falun.
– Det är historiskt att få vara med om detta, säger David Höij från Stockholm, som kommer att bli skytteplutonchef.

Två soldater på logement
Två soldater på logement
Kinn Forsenberg och Jonas Palm trivs på Högbo. Foto: Agnes Hejll/Försvarsmakten
Värnpliktshandläggare Margareta Fredholm tar emot soldater vid inskrivningen
Värnpliktshandläggare Margareta Fredholm tar emot vid inskrivningen. Foto: Agnes Hejll/Försvarsmakten

Måndagen den 8 augusti var det dags för Dalregementes första värnpliktiga att rycka in sedan regementet lades ner 2000. Tio av dem ryckte in redan i mars i Boden och fortsätter nu sin utbildning i Falun för att bli skytteplutonchefer. 35 ryckte in i Östersund i juni och ska bli skyttegruppchefer. Resterande ryckte in i Falun direkt och utbildas till skyttesoldater.

Kinn Forsenberg från Uppsala ska bli skyttesoldat.
– Det känns bra, men jag kan inte riktigt fatta att jag är här. Det är lite svårt att föreställa sig hur det kommer att bli, säger Kinn.

I och med att Dalregementet är tillbaka återetableras också det lätta infanteriet, som innebär att soldaterna strider till fots och bär sin egen utrustning.
– Det är rolig att vara en del av infanteriet, även om det också kan vara jobbigt att gå, säger Jonas Palm från Norrtälje och skrattar.

Jonas kom redan under söndagen, och har hunnit installera sig på sitt logement på Högbo där de värnpliktiga ska bo. Han ryckte in i Östersund i juni, och på Dalregementet kommer han att utbildas skyttegruppchef.
– Jag ser mest fram emot att genomföra stridsövningar med min grupp. Att göra värnplikten var något jag verkligen ville, och som läget nu ser ut i världen känns det viktigt, säger Jonas.

Två soldater på Dalregementet i Falun
Filip Einerstam och David Höij ser fram emot tiden på Dalregementet. Foto: Agnes Hejll/Försvarsmakten

Filip Einerstam från Sala påbörjade också sin utbildning till skyttegruppchef i Östersund, men är nu i Falun.
– Vi har fått ett bra bemötande, och det är kul att få vara med om den här återetableringen, säger Filip.

David Höij från Stockholm kommer närmast från Boden där han ryckte in i mars, och han ska bli skytteplutonchef.
– Det är roligt att få vara med och starta upp Dalregementet igen. Det är historiskt, säger David.