Skolinformatörerna ökar ungas förtroende för Försvarsmakten

I två års tid har Försvarsmaktens roligaste jobb funnits på Göteborgs garnison – jobbet som skolinformatör. Åtminstone om man får tro Elsa Wiklund och Gustav Karlsson, som båda trivs väldigt bra i rollen. Uppgifterna består främst av att besöka elever på skolor men även att möta unga människor på mässor, idrottslektioner, event och andra platser för att informera om Försvarsmaktens uppgift.

Två soldater i uniform
Två soldater i uniform
Skolinformatörerna Elsa Wiklund och Gustav Karlsson. Foto: Saga Bynander

– Efter en tid i pandemins tecken är vi äntligen tillbaka där vi vill vara, säger Elsa Wiklund. Våren har varit fylld med skolbesök på både högstadium och gymnasium. Utöver det har vi medverkat på samtliga event där Marinen 500 år firas. Att få möta allmänheten, unga och äldre, starta en dialog och skapa ett förtroende är ett fint uppdrag och ansvar vi har, fortsätter Elsa.

Mer positiva till Försvarsmakten

Ungdomsbarometern genomför undersökningar hos unga och i år visade den att en majoritet av alla som haft besök av Försvarsmakten i skolan har blivit mer positiva till både Försvarsmakten och till att göra värnplikten. En av fyra killar uppger dessutom att de blivit mycket mer positiva till Försvarsmakten efter ett besök.

– Att få bekräftelse på att jobbet lönar sig är otroligt roligt, säger Gustav Karlsson. Samtidigt är det precis som med alla yrken i samhället, att Försvarsmakten inte är för alla, men för väldigt många. Vårt yrke har egentligen inte som mål att rekrytera men däremot att informera och inspirera. Och se till att våra unga har ett gott förtroende för vår Försvarsmakt och litar på att vi gör det vi finns till för, att försvara Sverige, säger Gustav Karlsson.

Ett bra team

I Göteborg finns för närvarande två skolinformatörer men tack vare ett högt intresse för skolbesöken kommer de efter sommaren att bli ytterligare en. Mer besök, bättre arbetsmiljö och möjlighet att avsätta tid för att bibehålla sina soldatkunskaper blir resultatet. Att de är fler skolinformatörer och därmed har fler olikheter är också någonting de ser som positivt.

– Vi har olika militära bakgrunder, olika personligheter och inte minst - olika dialekter, säger Elsa Wiklund.

– Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund, vilket kön du har eller om du är introvert eller extrovert. Det viktiga är att vara en god ambassadör, ha bred kunskap om Försvarsmakten och ett driv och en förmåga att prata med ungdomar. Då når vi fler, säger Elsa.

Är du eller någon du känner intresserad av ett skolbesök? Gå in på forsvarsmakten.se/skola och boka en föreläsning!