Michael Claesson blir chef för nya försvarsstaben

Regeringen har idag fattat beslut om nya utnämningar av chefer i Försvarsmakten.

Michael Claesson, insatschef.
Michael Claesson, insatschef.
Michael Claesson blir chef för nya försvarsstaben. Foto: Försvarsmakten

Arbetet med att omorganisera Högkvarteret pågår och nya enheter etableras. Ett antal nya tjänster och vakanser som uppstår ska tillsättas. Dessutom har ÖB beslutat att befordra ett antal personer:

Chefen för insatsstaben, generallöjtnant Michael Claesson, kommer att placeras som chef för den nya försvarsstaben. Nuvarande chefen för flygvapnet, Carl-Johan Edström, ersätter Michael Claesson och blir chef för den nya enheten för ledning av operationer. Han befordras även till generallöjtnant.

Dessutom har ÖB tidigare fattat följande beslut:

  • Stig-Olof Krohné blir ny chef för produktionsledningens resursproduktionsenhet och befordras till brigadgeneral.
  • Mikael Frisell blir chef för ledningsstaben på Försvarets materielverk (FMV) och befordras till generalmajor.
  • Brigadgeneral Anders Persson blir ny vice rektor på Försvarshögskolan.
  • Brigadgeneral Fredrik Stålberg blir ställföreträdande personaldirektör i Försvarsmakten.
  • Tommy Petersson blir ställföreträdande chef för flygvapnet och befordras till brigadgeneral.
  • Claes Isoz blir chef för försvarslogistiken och befordras till brigadgeneral.

Den 30 juni fattar ÖB även beslut om följande utnämningar:

  • Peder Ohlson blir ny kommunikationsdirektör i Försvarsmakten.
  • Patrik Gardesten blir ny ställföreträdande chef för marinen och befordras till brigadgeneral.
  • Jonas Lotsne tar tjänstledigt från Försvarsmakten och blir ny chef för FMV:s verksamhetsområde armémateriel.
  • Johan Axelsson tar tjänstledigt från Försvarsmakten, blir chef för FMV:s verksamhetsområde Test och evaluering och befordras till brigadgeneral.