Försvarsmakten och MSB arrangerar nationell totalförsvarsdag

Sverige bygger ett starkare totalförsvar. Lördagen den 18 juni 2022 arrangeras en nationell totalförsvarsdag av Försvarsmakten och MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, tillsammans med Länsstyrelsen Skåne och Malmö stad. Dagen kommer att visa vad många av samhällets aktörer gör för att stärka den nationella beredskapen och hur samhället förbereds för olika typer av kriser och hot.

totalförsvarsdag
totalförsvarsdag
Bild från försvarsdagen på Gärdet i Stockholm 2017. Foto: Försvarsmakten

– Vi kan inte längre ta vår fred och frihet för given. Det osäkra och komplexa omvärldsläget ställer högre krav på att Sverige ökar takten i uppbyggnaden av ett starkare totalförsvar, säger CG Schultz, projektledare för Nationell totalförsvarsdag i Försvarsmakten.

Syftet med den nationella totalförsvarsdagen är att öka allmänhetens kunskap om totalförsvaret och att konkret visa på vad som görs här och nu, för att tillsammans bygga ökad förmåga och ett säkrare och tryggare Sverige – där alla i Sverige har en viktig roll.

Totalförsvaret består av både militärt och civilt försvar – och båda är beroende av varandra.

Militärt försvar är Försvarsmakten inklusive Hemvärnet, med stöd av försvarsmyndigheter, delar av frivilliga försvarsorganisationer, samt delar av försvarsindustrin och relevanta delar av näringslivet. Verksamheten inom det militära försvaret ska kunna bedrivas enskilt och tillsammans med internationella samarbetspartners.

Det civila försvarets ansvar är att allt grundläggande som måste fungera i samhället också är i gång i kris eller krig. Som sjukvård, barnomsorg, transporter, internet, radio och tv, men också tillgång till vatten, värme och mat. Myndigheter, kommuner, regioner, organisationer, företag och enskilda individer i Sverige spelar viktiga roller i det civila försvaret.

– Alla, varje enskild individ, har en roll att bidra i försvaret av Sverige. Ansvaret för vårt lands säkerhet och trygghet är gemensamt för alla som bor här. Genom att tillsammans hjälpas åt stärker vi samhällets motståndskraft när något hotar, säger CG Schultz.

Under dagen får besökarna möjlighet att få bättre koll på sin och Sveriges beredskap, se verksamheter där flera aktörer arbetar tillsammans, ta del av prova-på-aktiviteter och tävlingar, se flyguppvisning, träffa frivilligorganisationer och hitta möjligheter att själva engagera sig i totalförsvaret. Dessutom arrangeras en gudstjänst med musikaliskt inslag, så kallat korum, och avslutningsvis bjuds på en avslutande show av Fältartisterna med bröderna Rongedal i spetsen.

Försvarsmakten kommer att ha stor representation på området och som besökare kommer du att kunna se flera stridsfordon och fartyg samt artilleripjäser, drönare och vapenutrustning.

Evenemanget äger rum på Stortorget, Posthusplatsen, Nyhamnen och Hullkajen i Malmö. Dagen drar igång klockan 10 på förmiddagen och avrundas vid 22 och Johan Wester kommer vara moderator.

– Det är ett event som du inte vill missa, alla är välkomna och kommer kunna hitta något som väcker intresse, avslutar CG Schultz.

Läs mer om alla aktörer och aktiviteter på den Nationella totalförsvarsdagen här.