Logistikförmåga ger uthållighet och framgång

Underhållstjänsten är brigadens hjärta. Utan drivmedel stannar fordonen, utan ammunition är det omöjligt att strida. Det krävs teknisk tjänst för att underhålla fordon och teknisk utrustning. Människor behöver mat, vatten och sjukvård. En mycket viktig del av logistikförmågan är att se till att rätt sak är på rätt plats i rätt tid. Transporterna måste ske effektivt och smart, och för det krävs god trafik- och transportledning.

Soldater
Soldater
Koll på resurserna. Effektiv transport av förnödenheter, såsom drivmedel, ammunition, mat och vatten, är en förutsättning för försvarsförmågan. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Två sjukvårdare en skadad soldat
Ett gott omhändertagande. Krigsplacerad medicinsk personal, så kallade med-T, var med och övade under Våreld 22 tillsammans med militära sjukvårdare. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Bataljonschef med karta
Alltid steget före. En god logistiker är vass på att göra prognoser. Logistikofficeren Mona övade som bataljonschef under Våreld 22. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Soldat skriver på karta
Koll på läget. Som logistiker gäller det att ha en god lägesbild för att kunna förutse vad som kommer behövas. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Tankar lastbilar
Uthållig transportförmåga. Delar ur T 2s brigadunderhållsbataljon tankar P 4s Tungtransportkompani. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Traumatropp opererar
Kvalificerad sjukvårdsförmåga. En traumatropp kan genomföra lättkirurgiska ingrepp i fält. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten
Motorcykel med rött kors
Framkomlighet. En MC-ordonnans kan leverera exempelvis mediciner med stor rörlighet även i tuff terräng. Foto: Robin Krüger/Försvarsmakten

– En bra logistiker behöver alltid ligga steget före och vara vass på att göra prognoser och antaganden. De behöver ha en god lägesbild över brigadens alla delar och förutse vad som behövs, var och när, för att striden ska vara framgångsrik. Logistiker måste vara väldigt duktiga på taktik, säger arméchef Karl Engelbrektson. 

Under arméns stora övning Våreld 22 övas brigadens logistikförmåga i större skala än på många år. Den ökade förmågan är en del av den tillväxt och förmågeökning som Försvarsmakten har fått i uppdrag av politiken att genomföra. 

I grunden handlar logistik - eller med ett annat ord: underhållstjänst - om samordning av tillgängliga resurser. 

– Underhållstjänsten är en förutsättning för att brigaden ska kunna lösa sin uppgift, säger major Tony Bohman, bataljonsövningsledare under Sydfront 22. 

Brigadens logistikresurser finns inbyggda i organisationen. I brigaden finns en brigadunderhållsbataljon, som stödjer de andra förbanden. Brigadunderhållsbataljonen utbildas av Göta trängregemente, T 2, i Skövde. Det ingående tekniska kompaniet utbildas av Försvarsmaktens Tekniska Skola i Halmstad. Det finns även stab- och trossplutoner inom varje kompani, samt trosskompanier.

– Ett effektivt sätt att orsaka stor skada hos fienden på är att förstöra fiendens logistik- och ledningsförmåga. Vi är alltså ett eftertraktat mål. Därför agerar vi på ett sätt som gör att vi är rörliga, sprider ut resurserna, och vidtar åtgärder för att undgå att bli upptäckta.

– Underhållstjänst ger uthållighet över tid, och måste fungera för att brigaden ska kunna verka, säger Tony Bohman.