Flera nya byggnader på Gotlands regemente kommande år

En ny kasernförläggning, militärrestaurang och grovspolsanläggning. Gotlands regemente, P 18, växer för att kunna inrymma den expanderande verksamheten. Området vid Tofta skjutfält kan bli en förebild för de nya regementen som etableras på flera orter under kommande år.

Grafik
Grafik
Så här ska den nya kasernförläggningen se ut när den är klar. Med fler tillgängliga logement ges möjlighet till att utbilda fler värnpliktiga. Foto: Fortifikationsverkets
P 18
Gotlands regemente, P 18, när USA:s arméchef Europa och Afrika, general Christopher Cavoli, besöker Sverige. Foto: Emy Åklundh/Försvarsmakten

Nu fortsätter arbetet med nästa etapp av utbyggnaden av Gotlands regemente. Det rör sig om bland annat en ny kasern för värnpliktiga, en militärrestaurang, logistikhus, försvarshälsa och en grovspolsanläggning.

– Om allt går som planerat kommer byggena vara klara under 2025 och 2026, säger Christian Christensen, handläggare infrastruktur vid Gotlands regemente. 

Fler värnpliktiga kan utbildas

Regeringen har anslagit 1,6 miljarder kronor till Fortifikationsverket för utbyggnaden. De nya anläggningarna skapar förutsättningar för att utbilda fler värnpliktiga och fortsätta expansionen på ön. 

– Vi bygger en kasernförläggning för runt 240 personer. Byggnaden blir en kasern som har tolv bäddar i varje logement, säger Christian Christensen.

Det ska också byggas en militärrestaurang med plats för 250 personer i matsalen. En byggnad ska hysa Försvarshälsan som är avsedd för daglig sjukvård för värnpliktiga och företagshälsovård för anställd personal och det blir också en ny grovspolningsanläggning. 

– Utöver det byggs en övnings- och vårdhall för hjulfordon samt ett logistikhus. Det sistnämnda innehåller bland annat serviceförråd och kontorsarbetsplatser för logistikenheten. 

Nytt sedan 2015

Fortifikationsverket har genomfört omfattande förberedelser och nybyggnationer på Tofta skjutfält sedan försvarsbeslutet 2015. Den första etappen är i stort sett slutförd och omfattas av drygt 15 byggnader på närmare 30 000 kvadratmeter varm- och kallyta. Därtill byggs omkring 130 000 kvadratmeter hårdgjord yta. Några exempel på redan färdigställda byggnader är idrottshall med gym, multifunktionshus, markverkstad, stridsfordonsgarage, skärmtak och finspolhall. Hållbarhet är en viktig del i projekten och på området finns bland annat solceller, bergvärme och system som omhändertar regnvatten.

Ny stadsdel kan byggas

Under många år låg Gotlands regemente på Visborgs slätt och där finns ännu en skjutbana och utrymmen för fordon. När de nya byggnaderna står klara kan flytten från Visby till Tofta fullbordas. Byggnaderna på det tidigare regementsområdet är idag ombyggda och används bland annat av Region Gotland och en rad företag. En helt ny stadsdel planeras på Visborgsområdet i samband med Försvarsmaktens flytt till Tofta.