Ändring av regelverket kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Nu ändrar Försvarsmakten regelverket kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ändringen innebär att en person med lindrig adhd som inte behöver medicinering och som dessutom uppfyller övriga krav för att kunna genomföra grundutbildning med värnplikt, nu har möjlighet att pröva eller mönstra.

Rekryt
Rekryt
En person med lindrig adhd som inte behöver medicinering och som dessutom uppfyller övriga krav för att kunna genomföra grundutbildning med värnplikt, har nu möjlighet att pröva eller mönstra. Foto: Jonas Helmersson/Försvarsmakten

Sedan sommaren 2021 har adhd inte varit en diskvalificerande diagnos, men det har endast gått att genomföra en del av prövningen hos Plikt- och prövningsverket i väntan på att regelverket ändras. De nya bestämmelserna införs genom ett ändringstryck av Försvarsmaktens medicinska bedömningsgrunder utgåva 2019. Försvarsmakten ändrar inte reglerna gällande autismspektrumtillstånd.

– Funktionsnedsättningen adhd delas in i tre svårighetsgrader: lindrig, medelsvår och svår. De med den lindriga formen och som inte behöver medicinering kommer inte längre att uteslutas med automatik, säger Markus Karumo, stabsläkare vid Generalläkaravdelningen.

De individer som kan bli aktuella att kallas till mönstring är de som har uppgett i mönstringsunderlaget att de inte har behov av stödåtgärder och därmed bedöms kunna ha en adhd av lindrig grad. De ska även uppfylla Försvarsmaktens övriga medicinska och psykologiska krav.

Två vägar in till grundutbildning med värnplikt

Plikt- och prövningsverket skickar årligen ut mönstringsunderlaget där de totalförsvarspliktiga, enligt lagen, ska svara trovärdigt på alla frågor. I årets mönstringsunderlag har inte adhd varit en diskvalificerande diagnos.

Om det vid mönstringen trovärdigt framkommer att det inte funnits behov av medicinering, behandlingskontakter inom sjukvården eller andra stödåtgärder under de senaste tre åren, kan ett godkännande övervägas.

Det finns också möjlighet för de som inte blir kallade till mönstring att göra en egen ansökan på Plikt- och prövningsverkets hemsida. Vid ansökan besvarar man liknande frågor som i mönstringsunderlaget. Om frågorna besvaras kvalificerande så kan man boka tid för prövning.

Intyg krävs för en omprövning

Personer som klarar hela mönstringen eller prövningen har möjlighet att inkomma med intyg för att ompröva sin läkarbedömning och eventuellt nå en högre tjänstbarhet. Detta intygsförfarande fungerar på samma sätt som för andra medicinska hälsotillstånd.

Det är helt frivilligt att inkomma med intyg och alla kostnader för intyget står den mönstrande eller prövande för.

På Försvarsmaktens webbplats finns intygsunderlag som ska användas i kontakt med specialistläkare för de som vill inkomma med kompletterande medicinsk information om sin diagnos i samband med mönstringen eller för att ompröva den tjänstbarhetsbedömning de fått.

Läs mer och ladda ner intyget på behörighetskrav för grundutbildning.