Storövning i subarktisk miljö

Den 14 mars går startskottet för Cold Response, en vinterövning i Nordnorge med 35 000 deltagare från 28 nationer - på land, till sjöss och i luften. Försvarsmakten deltar med förbandsbidrag från flygvapnet och armén med stöd av lednings- och logistikförband, omkring 1 600 svenska soldater och officerare.

soldater med snöskotrar
soldater med snöskotrar
Redo för jägarinsats i Nordnorge, alltså fast och rörlig spaning på djupet samt bekämpning av prioriterade mål bakom fiendens linjer. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
stridsvagn
Enheter från mekaniserad bataljon, I 19. Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen
F 21 deltar i övningen med cirka 150 personer och ett antal Jas 39 Gripen. Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

– Sverige har deltagit i Cold Response sedan 2006, något som starkt har bidragit till vår unika förmåga att strida i subarktisk miljö. Det har också bidragit till att utveckla vår förmåga till strid i större förband och att samarbeta med förband från andra nationer, säger överstelöjtnant Erik Preutz, övningsledare för de svenska markförbanden.

Överstelöjtnant Erik Preutz, Norrbottens regemente.
Överstelöjtnant Erik Preutz är övningsledare för de svenska markförbanden. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Det svenska deltagandet är en viktig del i det nordiska försvarssamarbetet. Tillsammans med finska enheter bildas en reducerad svensk-finsk brigadstridsgrupp.

– Vi fortsätter på den inslagna vägen och bygger vidare på det finsk-svenska samarbetet, FISE, säger Erik Preutz.

Flygvapnet bidrar med förband ur Norrbottens flygflottilj, F 21, med Jas 39 Gripen. Cold Response är också slutövning för de värnpliktiga som utbildas 2021-2022 vid markförbanden i Norrbotten.

Övningsområdet sträcker sig från Narvik i söder till Finnmark i norr, men huvuddelen av övningen för den svensk-finska brigadstridsgruppen genomförs i Troms fylke.

– Övningsområdet är omväxlande både vad avser infrastruktur och klimatförhållande, vägarna kan vara smala och hala, därför är det viktigt att sätta säkerheten främst, säger Erik Preutz.

Cold Response är en viktig del i vidmakthållandet av Försvarsmaktens vinterförmåga, jägarförmågan och bergsförmågan i armén samt interoperabilitet och förmåga till operativa transporter. Under övningen följs norska och svenska riktlinjer för Covid 19.

Cold Response är en regelbundet återkommande vinterövning, som leds av norska försvarets operativa högkvarter. Den har genomförts vart annat år sedan 2006.

Cold Response 2022

Övning Cold Response 2022 genomförs 14 mars - 1 april och omfattar cirka 35 000 deltagare från 27 nationer varav omkring 1600 svenska soldater och officerare.

Läs mer om övningen