Försvarsmaktens förtroende närmar sig toppen

Procentandelen som har mycket eller ganska stort förtroende för Försvarsmakten har gått upp till 65 procent, den högsta nivå myndigheten haft sedan mätningarna startade. Det visar årets Förtroendebarometer som mäter befolkningens tilltro för institutioner, partier, massmedier och företag.

patrull
patrull
Försvarsmaktens verksamhet har blivit synligare den senaste tiden, något som också kan ha bidragit till det ökade förtroendet. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

– Det osäkra omvärldsläget i Europa och kriget i Ukraina har förstås understrukit vikten av ett försvar och det har nog bidragit till uppgången, säger Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Mats Ström.

Försvarsmakten ligger i topp bland myndigheter. Skatteverket och Säpo ligger hårfint före Försvarsmakten, med ett förtroende på 66 procent, men de har å andra sidan legat högt under många år.
2016 låg Försvarsmakten på 36 procent så ökningen är unik jämfört med andra myndigheter.

– Försvarsmaktens verksamhet har blivit synligare den senaste tiden, och medarbetarna och cheferna har synts en hel del i media. Det har säkerligen haft betydelse för allmänhetens uppfattning, säger Mats Ström.

Medieakademins förtroendebarometer har genomförts årligen sedan 1997. 2022 års undersökning omfattar 1201 webb-intervjuer med personer 16 år eller äldre. Årets mätning har genomförts av Kantar Public.