Svenska bidraget till Task Force Takuba avvecklas enligt plan

Frankrike meddelade under torsdagen att de militärt kommer lämna Mali. Detta beslut påverkar inte det svenska bidraget till den franskledda Task Force Takuba-insatsen.

Helikopter
Helikopter
Det svenska bidraget till Task Force Takuba består av en helikopterburen snabbinsatsstyrka. Foto: Tobias Bestelid/Försvarsmakten

Task Force Takuba är en franskledd multinationell specialförbandsstyrka med Mali och Niger som operationsområde. Det svenska bidraget till Task Force Takuba består av en helikopterburen snabbinsatsstyrka som består av 150 soldater och officerare.

Frankrikes beslut att militärt lämna Mali påverkar inte det svenska bidraget som enligt plan avvecklar verksamheten under första kvartalet 2022, för att sedan resa hem. Det politiska mandatet för den svenska insatsen är på drygt ett år och insatsen inleddes i februari 2021.

I Mali deltar Sverige i övrigt med 220 soldater till den FN-ledda Minusma-insatsen och 8 officerare till den EU-ledda EUTM Mali-insatsen.