Hemvärnsbataljon i övning

Här om veckan genomfördes stabs- och ledningsträningsövningen Geltic Bear, en av Hemvärnets största övningar. Normalt genomförs övningen centralt men på grund av dåvarande restriktioner övade hemvärnsbataljonerna enskilt ute i landet.

Hemvärnssoldater från 25:e hemvärnsbataljonen genomför kompetensprov i AK4:a.
Hemvärnssoldater från 25:e hemvärnsbataljonen genomför kompetensprov i AK4:a.
Flera stabsmedlemmar tillhörande Taelihusbataljonen genomförde kompetensprovet. Foto: Magnus Barchéus/Försvarsmakten
Major Michael Palm och soldat från 25:e hemvärnsbataljonen ser över träffbilden i samband med kompetensprov i AK4:a.
Major Michael Palm var med som biträdande övningsledare. Foto: Magnus Barchéus/Försvarsmakten

Vanligtvis samlar övningen hundratals hemvärnssoldater och aktörer från civila myndigheter tillsammans med ledningsstab i Enköping. Övningen fokuserar på bataljonsstabernas ledningsförmåga vid fred, kris och väpnat angrepp. På grund av restriktionerna som rådde under övningen befann sig respektive hemvärnsbataljon utspridda i regionen. Fokus på årets övning låg istället på konkreta beredskapshöjande åtgärder och kontroller. Syftet med övningen var att snabbt kunna påbörja ledning och lösa uppgiften.

25:e hemvärnsbataljonen, Taelihusbataljonen genomförde övningen vid Hemvärnets stridsskola. Under fredagen genomförde personal ur HvSS nya kompetensprovet i AK4:a med deltagare från bataljonen. Kapten Magnus Barchéus var övningsledare i samband med kompetensprovet:

– Det är av vikt att hemvärnssoldaterna upprätthåller sina färdigheter i att föra väpnad strid. Det är fantastiskt att se det stora engagemang som finns ute bland bataljonerna, säger Magnus Barchéus.